Начало Новини Актуално Област Стара Загора - втора по заплати

Област Стара Загора - втора по заплати

Актуално

Област Стара Загора е втора в страната след София-град по размер на средната месечна работна заплата за първото тримесечие на 2012 година, показва справката на Националния статистически институт. Тя е нараснала с 5.7 на сто спрямо последното тримесечие на 2011 г. и е 784 лева средно за тримесечието. През януари е била 762 лв., през февруари - 761 лв., а през март - 831 лева.

През първото тримесечие тази година в област Стара Загора средната работна заплата отбелязва ръст от 13.5 на сто спрямо същия период на 2011 г. За една година най-голямо е увеличението в дейностите Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, Култура, спорт и развлечения, Финансови и застрахователни дейности, Селско, горско и рибно стопанство и Добивна промишленост.
Най-голямо увеличение на средните месечни заплати статистиката отчита в икономическите дейности Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване, Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива и Други дейности. В десет икономически дейности пък има намаляване на възнагражденията, най-чувствително е то в отраслите Култура, спорт и развлечение, Образование и Операции с недвижими имоти.
В София-град нивото е 1001 лв. След Стара Загора се нареждат областите Враца със 765 лв. и София област със 757 лв. Най-ниски са възнагражденията в област Видин - 462 лв., Кърджали - 500 лв., и Силистра - 510 лв.

Информация: вестник Старозагорски новини

Още новини