Начало Новини Актуално Област Стара Загора се стопи с 10% за последните 10 години

Област Стара Загора се стопи с 10% за последните 10 години

Актуално

Населението на област Стара Загора е 333 265 души, сочат окончателните данни от "Преброяване 2011", съобщи Милена Караиванова, директор на Териториалното статистическо бюро. В периода между двете преброявания - 2001-2011 година, населението на областта е намаляло с 37 350 души - 10.1 на сто.

По брой на населението област Стара Загора запазва петото си място в страната.
Жените са повече, показват още данните от преброяването. Броят им е 170 494 (51.2 на сто), а мъжете са 162 771 (48.8 на сто), или на 1000 мъже се падат 1047 жени. Жителите на областта населяват 10 града и 196 села, а в пет населени места няма преброен нито един човек. В малко повече от 42% от населените места живеят между 100 и 500 души, пише вестник Старозагорски новини.

Почти две трети от хората - 70.5 на сто, или 235 027 души, живеят градовете, а останалите 29.5 на сто, или 98 238 души - в селата. Най-многолюдна е община Стара Загора, в която живеят 160 108 души, или 48.0 на сто от цялото население. За 10 години се отчита намаляване от 4.5 на сто, или 7553-ма души. Най-малката е община Опан с население 2950 души (0.9 на сто). Това е и общината, в която за последните 10 години се отчита най-голямо намаляване на населението - с 28.8 на сто). В областния център Стара Загора е съсредоточено 41.5 на сто от населението на областта - 138 272, а най-малкият град е Шипка с 1336 жители. Стара Загора е шестият по големина град в България.

Сравнението на данните от преброяванията от 1934 г. насам показва, че пикът в броя на населението е бил през 1985 година, когато областта е наброявала 411 990 жители. Тогава най-малка е била община Николаево с 5608 жители.
Преброяването показва и продължаваща тенденция към демографско застаряване на населението. Между двете преброявания делът на хората над 65 години се е увеличил от 16.2 на сто до 19.5 на сто, докато младежите под 15 години са намалели от 15.4 на сто на 13.6 на сто. Най-голям е относителният дял на населението на 65 и повече години в общините Опан - 45.62 на сто, Братя Даскалови - 33.2 на сто, и Чирпан - 25.1 на сто. Най-нисък е делът на възрастното население в общините Стара Загора - 17 на сто, Гурково - 17.7 на сто, и Казанлък - 18.7 на сто.
92.5 на сто от жителите на областта са отговорили доброволно на въпроса за етническо самоопределяне. Като българи са се определили 265 618 души, или 86.2 на сто от отговорилите. Същият е бил делът на българите и преди 10 години. Втори по численост е ромският етнос - 24 018 души, или 7.8 на сто, което е с 0.2 на сто повече от 2001 година. В национален план на второ място по численост е турският етнос. В областта той заема третото място с 15 035 души, представляващи 4.9 на сто от населението. В градовете живеят 74 на сто от българския етнос, 31.5 на сто от турския и 49.5 на сто от ромския етнос. Компактно турско население - общо 62 на сто, живее в две общини - Казанлък и Павел баня.

Според данните от преброяването в областта живеят постоянно 1900 души с чуждо гражданство, което е 0.6 на сто от населението. 80 на сто от чуждите граждани са от държава извън Европейския съюз. Преобладават руските граждани - 730, следвани от турските - 238. 97 са гражданите на САЩ. Гражданите на страни от ЕС са 376. В графата "екзотика" влизат граждани на Конго, Египет, Буркина Фасо, Науру и Сан Томе и Принсипи. Според Милена Караиванова става въпрос за студенти в Тракийския университет.

Още новини