Начало Новини Актуално Няма отклонения в показателите на питейната вода в Стара Загора

Няма отклонения в показателите на питейната вода в Стара Загора

Актуално
Стара Загора

РИОКОЗ - Стара Загора съобщи, че резултатите от пробите на вода, взети от наблюдаваните пунктове от водоснабдителната мрежа на гр. Стара Загора, от трите контролирани водоизточника в квартал Дъбрава и водата от чешма Три чучура в гр. Стара Загора, показват съответствие с изискванията на Наредба №9 на МЗ за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели.

РИОКОЗ продължава да пробонабира вода от всички чешми, известни на институцията, от които населението на гр. Стара Загора налива вода за пиене и ще Ви информира своевременно за резултатите. Продължават проверките в хранителните обекти и на големите вериги е предписано да се преустанови достъпа на клиенти до неопаковани хранителни продукти, които не подлежат на измиване и допълнителна термична обработка. С цел контрол на засиления дезинфекционен режим се вземат смивове от работна среда и ръце на персонал.  Вземат се проби от готови за консумация храни за установяване на евентуално замърсяване. Предписана е дезинфекция на автобусите за градски и междуградски обществен транспорт.
Проверките и изследванията продължават, за резултатите от които ще бъдете своевременно информирани.

Още новини