Начало Новини Актуално Няколко регистъра ще бъдат автоматизирани по проект по ОПАК

Няколко регистъра ще бъдат автоматизирани по проект по ОПАК

Актуално
Автоматизирани регистри

Регистрите за БУЛСТАТ, актове за смърт, раждане и брак, личните данни (гражданско и административно обслужване ГРАО), имотите и кадастъра са част от 100-те услуги, които ще бъдат напълно автоматизирани в рамките на проект Развитие на административното обслужване по електронен път.

Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативната програма Административен капацитет (ОПАК) и е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Това отчете Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) на кръгла маса с бизнес организациите в сферата на информационните и комуникационни технологии, съобщиха от пресцентъра на министерството. Дискусията бе организирана във връзка с изпълнението на проекта.
Проектирането на услугите е в напреднал етап, а след избора на изпълнител има готовност да стартира тяхната реализация. Усъвършенстването на избраните услуги ще намали значително времето за тяхното изпълнение. Например, Агенция по вписванията издава в момента около 260,000 удостоверения годишно, свързани със Закона за кадастъра и имотния регистър. Тези документи няма да бъдат необходими след въвеждането на електронната услуга за междуведомствена служебна проверка на съответната информация.
Други цели на проекта са промени в нормативна уредба, които да улеснят бързото и поетапно въвеждане на електронното управление, както и обучение на служители от централната и общинската администрация.
Представителите на браншовите организации оцениха високо представеният системен подход  и визия за изпълнение на проекта. Те заявиха желание за още по–тясно сътрудничество при обсъждането на конкретни предстоящи стъпки в областта на електронното управление.

Още новини