Начало Новини Актуално Нягол Христов: Гъвкавите в бизнеса успяват в кризата

Нягол Христов: Гъвкавите в бизнеса успяват в кризата

Актуално
Нягол Христов елконтрол

Отминалата 2010 г. носи поредните успехи за старозагорската компания Ел Контрол, утвърдила се през последните 10 години като една от водещите фирми, изграждаща подстанции високо напрежение в големите енергийни обекти на България. Независимо от икономическата криза оборотът на фирмата и реализираната печалба се доближават до миналогодишните резултати, казва собственикът на Ел Контрол Нягол Христов.

Ключът към успеха Ел Контрол открива в разширяване на кръга от дейности, извършвани от фирмата,залагайки същевременно на конкурентни цени за всяка една услуга.
Ние успяхме да разширим дейността си извън пределите на региони Стара Загора, Пловдив и Пазарджик, където основно сме работили досега, допълва Нягол Христов. Компанията в момента работи по значими обекти в Бургас, Варна и София.

Към Ел Контрол функционира сертифициран по BDS–EN ISO/IEC 17020:2005 орган за контрол, който през 2010 г. успя да разшири своята дейност и сега е единствен по обхват /брой на контролираните параметри в страната/. Сред успехите на фирмата през 2010 г. са и изграждането на нов цех за произовдство на ел. табла и включването на нови дейности – строителни работи и работи по изграждане на автоматизирано управление на електрическите съоръжения.

Един от основните ангажименти на фирма Ел Контрол през 2010 г. е рехабилитацията на подстанция Бургас, която е изключително важна за електроснабдяването на целия Бургаски регион. Необходимостта да изпълним всички ангажименти по проекта в рамките на определената цена ни накара, да се ориентираме към поемането и на строителните работи по този обект, казва Нягол Христов. В подстанция Бургас старозагорската фирма подменя всички ел.компоненти с нови и съвременни, изгражда напълно нови полета и монтира съоръжения. За да постигне максимално качествено изпълнение на строителните работи, е сформирана строителна бригада от повече от 20 строителни работници и двама технически ръководители, закупени са нови машини и оборудване. Благодарение на добрата организация на работата ни по този обект, се движим навреме по всички предварително определени срокове и имаме готовност да изпълним навреме поетите ангажименти, казва собственикът на Ел Контрол. Старозагорската фирма извършва строителните дейности и на още две подстанции в Мини Марица-изток. Нягол Христов ел-контролСтроителната дейност по тези обекти върви успоредно с електромантажните работи. В района на  Варна Ел Контрол  работи като подизпълнител на испанската фирма Ибердрола при реализирането на проект за изграждане на ветрогенераторен парк Суворово. Ел Контрол е предпочетена за партньор по проекта, защото испанската компания се е убедила в ефективността на работата й по време на изграждането на електрическата уредба 400kV в подстанция Марица-изток - Гълъбово , на която има връзка с новата централа ТЕЦ Ей И Ес - Гълъбово, където си партнират за първи път.През последните години  успяхме да се преборим с големи компании и да участваме в изпълнението на възлови енергийни обекти, посочва Нягол Христов. Доказателство за успехите на фирмата е дългогодишната й работа с Енел Марица Изток 3, където Ел Контрол е предпочитан партньор.

Благодарение на успешната си работа по време на икономическата криза, фирма Ел Контрол успява да инвестира и нови средства средства в разширяването на производствената си база. Изграден е нов цех за производство на ел.табла, разположен на площ от 400 кв.м. Фирмата изработва ел.табла в пълната им гама - силови, разпределителни, електромерни, командни, релейни, табла за постоянен ток и др. Производството става по проекти, изготвени от специалистите на Ел Контрол или по индивидуален проект, предоставен от клиента. Сред безспорните успехи, завоювани от фирмата през 2010 г., е получената акредитация за извършване на нови дейности в лабораторията.

Сега, лабораторията на Ел контрол извършва не само контрол по безопасност на електрически величини , но и измерване на физични и химични параметри и контрол на оптични линии. Измерва се осветеност, шум в работна и  околна среда, вентилационни инсталации, вибрации, микроклимат в работна среда, концентрация на прах в работна среда, концентрация на химични агенти във въздуха. В България няма орган за контрол  с толкова широк обхват на контролирани параметри, казва собственикът на Ел Контрол. Фирмата развива и дейност, свързана с проектиране и изграждане на SCADA системи, т.е системи за автоматично управление и наблюдение на електрическите съоръжения.Тя работи по международен проект, свързан с изграждане насистема за  автоматично управление на  гаровите съоръжения по жп.линията от Драгоман до София и  управление на всички съоръжения в подстанция Волуяк.

Информация: вестник Пари

Още новини