Начало Новини Актуално Нулева година за нови проекти за енергия от възобновяеми източници

Нулева година за нови проекти за енергия от възобновяеми източници

Актуално
ЕVN България

Тази година ще бъде нулева за нови проекти свързани с производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, съобщиха от ЕVN България. Причината била в разпоредбите на новия Закон за енергията от възобновяеми източници, който влезе в сила на 3 май 2011 г.

Според § 6 ал. 8 от Допълнителните разпоредби издадените становища за условията и начина за присъединяване на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, за които към датата на влизане в сила на закона не са сключени предварителни договори за присъединяване, се смятат за невалидни.
За вече сключените договори присъединяването се извършва по досегашния ред, ако производителят, към датата на влизането в сила на закона е платил цена за присъединяване или е поел задължението за изграждане на присъединителни и други съоръжения от мрежата.

Причината за стопирането на новите проекти била да се изчисти картината за свободните места за присъединяване. Новият закон сменял и философията на процеса. Според чл. 22 на Закона, който влиза в сила от 1 януари догодина, до 30 април дружествата трябва да  предоставят на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) и на министъра на икономиката, енергетиката и туризма предвижданите за едногодишен период електрически мощности, които могат да бъдат предоставяни за присъединяване на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, по райони на присъединяване и нива на напрежение.
От своя стана пък ДКЕВР ежегодно до 30 юни  одобрява и публикува на интернет страницата си списък с предвижданите за 1 година, считано от 1 юли, мощности, които могат да бъдат предоставяни за присъединяване на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, по райони на присъединяване и нива на напрежение.

Още новини