Начало Новини Актуално НСИ започва статистическо наблюдение Бюджет на времето на населението

НСИ започва статистическо наблюдение Бюджет на времето на населението

Актуално

От 19 октомври 2009 г. до 19 октомври 2010 г. Националният статистически институт чрез своите Териториални статистически бюра  ще провежда своето пето по ред наблюдение на бюджета на времето на населението в България. Първото изследване на бюджета на времето е направено през 1976/1977 година, а последното по време на преброяването на населението през 2001/2002 година, съобщиха от Териториално статистическо бюро - Стара загора.

Настоящото изследване е включено в Закона за преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г., обнародван в ДВ бр.39 от 26.05.2009 г. и е част от програмата на статистическата служба на Европейската комисия (ЕВРОСТАТ). Целта на изследването е да се събере международно сравнима информация за основните характеристики на използване на времето, да се анализират протичащите в обществото икономически и социални процеси и явления и да се направят изводи и предложения за оптимизиране структурата на бюджета на времето, които да се използват при формиране социалната политика на страната.
Обект на изследване са лицата над 10 години, като в страната ще се наблюдават 3200 домакинства, излъчени по метода на случайния подбор. На територията на област Стара Загора ще бъдат наблюдавани 140 домакинства от 8 населени места – Стара Загора, Казанлък, Чирпан, Мъглиж, Шейново, Малка Верея, Оризово и Обручище.
Изследването ще се провежда съгласно изготвен график от обучени за целта анкетьори. Анкетьорите, които ще посещават домакинствата в област Стара Загора са служители на ТСБ-Стара Загора. Те ще се легитимират със специално изготвени карти, както и със служебна карта на НСИ. Ще предоставят на домакинствата и писмо-обръщение подписано от председателя на НСИ доц.д-р Мариана Коцева.  На разположение на гражданите, за допълнителна информация по интересуващи ги въпроси по отношение на изследването, ще бъдат телефоните на директора на ТСБ-Стара Загора, на ръководителя на изследването в областта и на водещи специалисти от НСИ.
Всяко подлежащо на изследване лице ще попълва „Дневник за използване на времето” за два определени по предварително изготвен график дни – един делничен и един празничен. В дневника денонощието е разделено на равни интервали, за всеки, от които наблюдаваното лице трябва да запише извършваните от него дейности.
Получените в резултат на попълването на дневниците индивидуални данни са служебна тайна и ще бъдат използвани само за статистически цели. Опазването на тайната им е гарантирано от Закона за статистиката(гл.Шеста, чл.25, 26 и 27), а анкетьорите са подписали клетвени декларации за опазване в тайна на получената от населението информация.

 

Още новини