Начало Новини Актуално НСИ започва наблюдение Структура на заплатите 2010

НСИ започва наблюдение Структура на заплатите 2010

Актуално
Структура на заплатите

През април Националния статистически институт (НСИ) стартира провеждането на наблюдение Структура на заплатите 2010. В изследването се наблюдава извадка от фирми, организации и техните поделения, регистрирани на територията на Република България. На отчетните единици, попаднали в извадката, териториалните статистически бюра на НСИ, ще изпратят индивидуални уведомителни писма, подписани от Председателя на НСИ.

Наблюдението на структурата на заплатите се провежда чрез попълване на статистическа карта, като информацията може да се представи на хартиен носител или в електронен формат.

Необходимите файлове за представяне на данните в електронен формат и указанията за използването им са публикувани на страницата на НСИ в подменю „За респондентите”, „Структура на заплатите 2010”, както и в позиция „Формуляри”.

За България това е третото от серията наблюдения, провеждащи се през четири годишни интервали, съгласно Регламент № 530/1999 на Европейския Съвет. Целта е да се осигурят прецизни и хармонизирани данни за заплатите на наетите лица в страните - членки на Европейския съюз, които да послужат за формиране на адекватни политики в областта на пазара на труда и задоволяване на потребностите на изследователите в тази област.

Статистиката на структурата на заплатите е богат източник на информация за часовата, месечната и годишната заплата на наетите лица по трудово или служебно правоотношение. Резултатите от изследването за 2010 г. ще бъдат представени в специализирана публикация, подобно на тези с данни от предходните изследвания за 2002 и 2006 година (публикация „Структура на заплатите 2006”).

При проявен интерес от страна на попадналите в извадката единици, те ще получат безплатно обобщени стандартни резултати от наблюдението, които могат да им бъдат полезен източник за тяхната политика по наемане и заплащане на персонала.

Още новини