Начало Новини Актуално НСИ публикува на сайта си дигитална колекция Статистически годишник на България

НСИ публикува на сайта си дигитална колекция Статистически годишник на България

Актуално
Статистически годишник на България

Библиотеката на Националния статистически институт (НСИ) публикува пълните текстове на дигитална колекция Статистически годишник на България” за периода 1909 – 2005 г., състояща се от над 80 издания.  Публикациите са двуезични – до 1948 година на български и френски език, а от 1993 година – на български и английски език.

Те са достъпни на сайта на НСИ. Дигиталната библиотека на НСИ е създадена през 2007 година. Дигиталният фонд непрекъснато нараства и към настоящия момент разполага с информационен масив от над 600 000 дигитални страници на българската статистика от 1881 г. до наши дни. Потребителите имат он-лайн достъп до следните колекции: „Статистика на изборите за народни представители”, „Здравеопазване”, „Криминална статистика”, „Демографска статистика”, „Статистически справочник на Република България” за периода 1997-2007 г, „Култура”, „Книгоиздаване и печат”, „Социално-икономическо развитие на Република България”.

Предстои публикуването на най-голямата серия статистически издания – „Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България”.

НСИ разполага с дигитален център, който притежава комплексна технология за управление на дигитални бази данни – сканиране, дигитално реставриране, обработка и он-лайн разпространение.

Достъпът на потребителите на статистическа информация до дигитализираните издания на Българската статистика от създаването й до наши дни чрез Интернет е безплатен.

Още новини