Начало Новини Актуално НСИ отчита спад при новото строителство

НСИ отчита спад при новото строителство

Актуално
Ново строителство

През първото тримесечие на 2011 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 951 жилищни сгради с 2 458 жилища в тях и с 320 010 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 37 административни сгради/офиси с 21 907 кв. м РЗП и на 954 други сгради с 631 784 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват със 17.4%, жилищата в тях - с 9.1%, и застроената им площ - с 15.3%.

Спадът при административните сгради е с 28.8%, а при съответната им РЗП - с 29.2%. Другите сгради са по-малко с 13.9%, но общата им застроена площ нараства с 3.7%, съобщи Националният статистически институт (НСИ). В сравнение с първото тримесечие на 2010 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са с 3.6% по-малко, а жилищата в тях - с 11.9%. Административните сгради намаляват с 24.5%, докато другите видове сгради се увеличават с 9.9%. Регистриран е спад на РЗП на жилищните сгради - с 10.7%, и на административните сгради - с 54.3%, докато при другите се наблюдава увеличение с 51.2%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите: София (столица) - 112, Бургас - 111, Пловдив - 92, София - 90, и Варна - 84. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите: Бургас - 637, Пловдив - 348, Варна - 302, и София (столица) - 210.

През първото тримесечие на 2011 г. е започнал строежът на 459 жилищни сгради с 1 540 жилища в тях и със 194 892 кв. м обща застроена площ, на 26 административни сгради/офиси с 14 092 кв. м РЗП и на 409 други сгради с 208 830 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради е с 24.9% по-малко, жилищата в тях - с 32.6%, а общата им застроена площ - с 26.5%. Същевременно обаче започнатите административни сгради се увеличават с 8.3%, но общата им застроена площ е с 0.5% по-малко. Намалява и броят на другите сгради с 13.3%, а застроената им площ - с 4.7%.

В сравнение с първото тримесечие на 2010 г. броят на започнатите нови жилищни сгради е с 0.6% по-малко, а жилищата в тях - с 6.8%. Административните сгради намаляват с 16.1%, докато другите видове сгради се увеличават с 23.2%. Регистриран е спад на РЗП на жилищните сгради - със 7.5%, и на административните сгради - с 55.0%, докато при другите сгради се наблюдава увеличение с 21.5%.

Строителството на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Бургас - 77 жилищни и 59 други сгради; Варна - 55 жилищни и 28 други сгради; Пловдив - 45 жилищни, 3 административни и 40 други сгради; София (столица) - 43 жилищни, 4 административни и 18 други сгради.

Още новини