Начало Новини Актуално НСИ отчита спад на строителната продукция

НСИ отчита спад на строителната продукция

Актуално
Строителна продукция

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през юни 2011 г. индексът на продукцията в сектор Строителство, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.5% под нивото от предходния месец. Календарно изгладените данни показват намаление от 2.6% на строителната продукция през юни 2011 г. в сравнение със същия месец на 2010 година.

През юни 2011 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището на предходния месец, като продукцията от строителство на сгради няма промяна в сравнение с месец май, а при гражданското/инженерното строителство се наблюдава намаление от 1.3%.

На годишна база намалението на строителната продукция през юни 2011 г. се определя предимно от отрицателния темп при гражданското/инженерното строителство, където спадът е 21.5%, изчислен от календарно изгладени данни, а в сградното строителство намалението е 4.4%.

Още новини