Начало Новини Актуално НСИ обяви резултатите от проверката около скандала с пробното преброяване

НСИ обяви резултатите от проверката около скандала с пробното преброяване

Актуално

Стара ЗагораСъс заповед на председателя на Националния статистически институт (НСИ) от 9.09.2010 г. на Инспектората на НСИ бе възложено да извърши цялостна проверка на причините довели до създалото се напрежение около пробното преброяване на населението и жилищния фонд, както и на допусналите това длъжностни лица, съобщава НСИ на своя сайт.

В резултат на извършената проверка се установи:
• Доказано самостоятелно решение на държавен експерт и началник отдел за въвеждане в електронния формуляр за пробно преброяване на номенклатури с етнически групи в нарушение на утвърдената преброителна карта и неспазване на процедурата за съгласуване с директора на дирекция и ресорния зам.председател.
• Недостатъчно ефективен контрол и съществени пропуски в подготовката и организацията на пробното преброяване на населението и жилищния фонд от страна на директора на дирекция „Демографска и социална статистика”.
• Проверката не установи умишлени действия, които да целят създаване на етническо напрежение.
Въз основа на представения доклад от Инспектората и констатираната отговорност на държавни служители бе свикан дисциплинарен съвет, съгласно изискванията на Закона за държавния служител. Като взе предвид предложенията на дисциплинарния съвет и оцени вредните последици от действията на служителите за Националния статистически институт и обществото, Председателят на НСИ наложи наказание „уволнение” на директора дирекция „Демографска и социална статистика”, и.д.началника на отдел ”Демографска статистика” и държавния експерт, допуснал нарушението. Дисциплинарни наказания са получили още двама служители от дирекция „Демографска и социална статистика” и дирекция „Информационни и комуникационни технологии”.
Подчертаваме, че НСИ няма правомощия да създава или да премахва етнически групи. НСИ спазва правото на самоопределение на всички живеещи на територията на Република България.
При окончателното приемане на инструментариума на Преброяване 2011, на Централната комисия по преброяването ще бъде предложено електронният формуляр напълно да съответства на хартиената преброителна карта.

Още новини