Начало Новини Актуално НСИ обяви резултатите от преброяването на населението, проведено през 2021 г.

НСИ обяви резултатите от преброяването на населението, проведено през 2021 г.

Актуално

Населението на България към 7 септември 2021 г. е 6 519 789 души. Жените са 3 383 527 (51,9%), а мъжете 3 136 262 (48,1%), или на 1000 жени се падат 927 мъже. Това са данните, които обяви Националният статистически институт. От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-ото преброяване на населението и жилищния фонд в страната. В България преброявания се правят на всеки десет години

Това през 2021 г. дава детайлна картина на населението и условията, при които живее, и макар това да е снимка към определен момент, тя показва как се изменяме през десетилетията между преброяванията. В периода между последните две преброявания населението на страната е намаляло с 844 781 души, или с 11.5%. Резултатите показват, че средногодишният темп на намаление на година се увеличава от 0.7 през периода 2001 – 2011 г. на 1.2 през периода 2011 – 2021 година.

Факторите, които оказват влияние върху броя на населението на страната, са естественото движение (раждания и умирания) и външната миграция. Намалението на населението в резултат на отрицателния естествен прираст е – 501 хил., или 59.3% от общото намаление. Естественият прираст за всички години от периода между преброяванията през 2011 и 2021 г. е отрицателен, като най-голямо е намалението на броя на населението през 2021 година (-90 317 души). Останалите 40.7% от намалението се дължат на външната миграция, или броят на лицата, напуснали страната през периода 2011 – 2021 година (344 хил. души).

Мобилната версия на браузъра не показва PDF файла. Можете да го свалите

Документи за сваляне

Още новини