Начало Новини Коментари НСИ: Намалява износът на стоки от България за ЕС и за трети страни

НСИ: Намалява износът на стоки от България за ЕС и за трети страни

Коментари

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС

Износ:

 • В периода януари - октомври 2023 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 8.2% спрямо същия период на 2022 г. и е в размер на 46 758.9 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция, които формират 61.0% от износа за държавите-членки на ЕС.
 • През октомври 2023 г. износът за ЕС намалява с 15.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4 596.0 млн. лева.
 • При износа, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст е отбелязан в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (13.2%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (66.4%).


Внос:

 • Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - октомври 2023 г. намалява с 1.8% спрямо същия период на 2022 г. и е на стойност 48 258.7 млн. лева (по цени CIF)[1]. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Нидерландия.
 • При вноса, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голямо увеличение е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (15.2%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (64.8%).
 • През октомври 2023 г. вносът на България от държавите-членки на ЕС, намалява с 2.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 5 141.0 млн. лева.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС през периода януари - октомври 2023 г. е отрицателно и е на стойност 1499.8 млн. лева.


ТЪРГОВИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ

Износ:

 • В периода януари - ноември 2023 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 3.5% в сравнение със същия период на 2022 г. и е на стойност 28 782.0 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Съединените американски щати, Сърбия, Украйна, Република Северна Македония и Египет, които формират 50.1% от износа за трети страни.
 • При износа, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст е отбелязан в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (22.0%) и „Храни и живи животни“ (21.4%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (30.9%).
 • През ноември 2023 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 20.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 501.7 млн. лева.


Внос:

 • Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - ноември 2023 г. намалява с 20.3% в сравнение със същия период на 2022 г. и е на стойност 35 707.8 млн. лева (по цени CIF)[2]. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Сърбия.
 • През ноември 2023 г. вносът на стоки в България от трети страни намалява с 13.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 526.0 млн. лева.
 • При вноса, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голямо увеличение е отчетено в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (14.6%) и „Храни и живи животни“ (13.0%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (49.1%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни за периода януари - ноември 2023 г. е отрицателно и е в размер на 6 925.8 млн. лева. През ноември 2023 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 1 024.3 млн. лева.

 

Източник: НСИ

Още новини