Начало Новини Актуално НПО кандидатстват за участие в Комитета за наблюдение на ОП Конкурентоспособност

НПО кандидатстват за участие в Комитета за наблюдение на ОП Конкурентоспособност

Актуално
ОП Конкурентоспособност

Управляващият орган на ОП Конкурентоспособност – дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), кани неправителствените организации (НПО) да кандидатстват за участие в Комитета за наблюдение на програмата.

Заявления могат да подават кандидати, които са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, съобщиха от пресцентъра на МИЕТ. Те трябва да осъществяват дейност в обществена полза в една или повече от следните области (хоризонтални въпроси):

  • устойчиво развитие – предотвратяване замърсяването на водите, въздуха, почвите, опазване на биологичното разнообразие, насърчаване на енергийната ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници;
  • равни възможности – защита на правата на групи в неравностойно положение (на база пол, възраст, религиозна или етническа принадлежност, заболяване или др.);
  • конкуренция – защита интересите на малките и средните предприятия и др.;
  • други области, директно свързани с въздействието на ОП Конкурентоспособност.

Кандидатите трябва да отговарят на критериите, описани в правилата и процедурата за избор на представители в Комитета за наблюдение.

Писмените заявления за участие следва да се представят до 9 май 2011 г. на адрес:

гр. София - 1052,  ул. Славянска № 8, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, на вниманието на заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма и ръководител на Управляващия орган на ОП Конкурентоспособност Евгени Ангелов.

Документите за участие са публикувани на интернет страницата на Оперативната програма.

Още новини