Начало Новини Актуално Ново партньорство на ЦИЕС в услуга на българските иновативни компании

Ново партньорство на ЦИЕС в услуга на българските иновативни компании

Актуално

Ново партньорство на ЦИЕС в услуга на българските иновативни компанииСлед работа по проект съвместно с лабораторния комплекс CETIM, Център за изпитване и европейска сертификация (ЦИЕС) - Стара Загора беше поканен от френските си колеги да посети централата на компанията в Нант, Франция.

По време на краткото ни сътрудничество се убедихме в професионализма и коректността на CETIM, разказва Милена Миланова, ръководител на отдел Маркетинг в ЦИЕС ЕООД -  Стара Загора. Поканата за партньорство ни предоставяше възможност да надникнем в една подредена и отлично работеща структура и да съберем ценно ноу-хау, което да споделим с българските производители.

През юни 2013 г., екипът от специалисти от отдел Маркетинг заедно с управителят на ЦИЕС инж. Благовеста Шинева посетихме технологичния институт по механика – CETIM в Нант, Франция. На срещата бяха обсъдени възможните пътища за сътрудничество при прилагането на иновации в производството и за обединяване на потенциала на фирмите. Подобно сътрудничество ще бъде от полза за българските машиностроителни фирми, тъй като CETIM извършва уникални изпитвания в лабораторния си комплекс (материали, уплътнитнителни компоненти, помпи и др. хидравлични системи) и предлага широка гама от услуги в сферата на иновациите в механиката и мехатрониката. Услугите на компанията обхващат експертен анализ на неуспеха и проучвания, съдействие при създаването и развитието на иновативни концепции, помощ от възникване на концепцията до стартиране на производството, моделиране и валидиране на структурното поведение чрез симулация, монтажинженеринг, инженеринг на полимерни и композитни материали, мехатроника и др. Освен това, CETIM може да бъде изключително полезен със своите компетенции при участие в проекти по новостартиралата оперативна програма Иновации и конкурентоспособност - 2014 - 2020.

Кои са CETIM

CETIM е иновативен технически център за промишлен дизайн, основан по искане на френски индустриалци от сектор механика преди повече от 45 години. Целта е била да предостави на бизнеса средства за повишаване на конкурентоспособността, както и да установи връзка между научните изследвания и индустрията. Една от основните задачи, които компанията си е поставила, е насочена към технологичните иновации. Това включва работа в сътрудничество с научните среди, проучвания от общ характер, големи федерални проекти, секторна и мултисекторна научно-изследователска и развойна дейност, стандартизация, развитие на човешките и материалните ресурси. Като средство за научно-изследователската и развойната дейност (НИРД) за повече от 7000 бизнеса в областта на механиката, CETIM обединява 700  експерти.

CETIM работи в тясно сътрудничество със своите клиенти, използвайки мрежа от научни и технически партньори. ЦИЕС е неговият най-нов партньор. Съвместно с Университета по технологии в Компиен, CETIM създава обща структура в областта на мехатрониката. Участва в проекти, финансирани съвместно с изследователски организации. Има 9 общи лаборатории с университетите и френския Национален център за научни изследвания, които осъществяват връзка между научните изследвания и технологичните иновации.

Лабораторният комплекс на CETIM предлага изпитвания в различни сектори като аеронавтика, транспортна индустрия, енергетика, обработка на метали, оборудване, механични компоненти. По време на посещението си, екипът от ЦИЕС успя да разгледа малка част от него: лабораторията за изпитване на уплътнения, за изпитване на композитни материали, за изпитване на флуиди и хидравлика и за изпитване на метали.

Представяне на CETIM в България

Националната програма за развитие 2020  и Националната програма за реформи структурират стратегическите приоритети за финансиране около НИД и иновациите, и подкрепа за малките и средните предприятия (МСП). В светлината на тези приоритети се очаква да бъде подобрен достъпът на МСП и новосъздадените предприятия до финансови средства и по-комплексни бизнес услуги. Надяваме се, опитът на CETIM в областта на технологичните иновации да бъде използван от българските предприемачи при осъществяване на проектите им. В тази връзка ЦИЕС планира да организира информационна среща съвместно с Търговско-промишлена палата - Стара Загора, на която CETIM като иноватори в механиката да представят дейността си и уникалните си услуги на българските производители в областта на машиностроенето. Срещата със CETIM ще бъде осъществена в края на 2013 г.

Текстът е публикуван в списание Машиностроене и електротехника

проект лабораторния комплекс CETIM, Център за изпитване и европейска сертификация (ЦИЕС) - Стара Загора - ТПП - Стара Загора, 2013

проект лабораторния комплекс CETIM, Център за изпитване и европейска сертификация (ЦИЕС) - Стара Загора

 

Още новини