Начало Новини Актуално Ново кръгово кръстовище ще изграждат в Стара Загора

Ново кръгово кръстовище ще изграждат в Стара Загора

Актуално
макет кръстовищеЩе се изгражда ново кръгово кръстовище на бул. Цар Симеон Велики и ул. Капитан Петко Войвода, съобщиха от община Стара Загора. Обявена е процедура на обществена поръчка за избор на изпълнител. Предвидените средства в капиталовата програма на общината са в размер на 1, 5 млн. лв. Новото кръстовище ще има площ близо 2 900 кв.м, ще бъде с две ленти за движение (2x5м) и от юг ще излиза извън границите на съществуващото. Дейностите в тази зона включват направата на насип с голяма височина - до 6м, подпорни стени, корекция на съществуващото дере иудължаване на съществуващия водосток. Сложното съоръжение предвижда и изграждането на канализация по ул.Кап. Петко Войвода. Централният остров в кръга ще има формата на елипса и по-голяма площ.
Очаква се съоръжението да облекчи значително трафика от града, преминаващ през него в западна посока. Само за час, от 8.00 ч. до 9.00 часа сутрин, оттам в посока изток- запад и север-юг преминават над 3 600 превозни средства. Съобразно транспортното натоварване пътната конструкция на кръговото кръстовище се оразмерява за тежко до много тежко движение, което включва подобряване на земното легло с 40см основа от трошен камък и 8см основа от битумизиран трошен камък, както и 6см неплътен изравнителен пласт, и полагането на 4см плътен асфалт за износващ пласт.
Строителните дейности в зоната се усложняват от наличието на подземен кабел от електропреносната мрежа 110kV, който не може да се измества и се налага неговата защита по време на строителството. Предвижда се и изпълнение на стоманобетонна конструкция за защита на канала. Ще се изпълни и корекция на съществуващото дере, която предвижда удължаване на съществуващия водосток. След съществуващия пътен мост, ще се изгради 32м закрит участък от сглобяеми стоманобетонови елементи 200/200 см, монтирани в талвега на дерето.
В проекта е предвидено изграждането на изцяло нова канализация. Новият канализационен колектор за битови отпадъчни води с обща дължина 590м ще премине от двете страни на дерето – източна и западна. Предвиден е и нов 71м канализационен колектор за дъждовни отпадъчни води. В трасето на кръговото кръстовище ще се изгради отводнително съоръжение с 16 ревизионни шахти и 6 дъждоприемни улея. За отвеждане на дъждовните води от зоната на кръстовището се предвиждат и 3 бордюрни оттоци.
Ще се изпълни и преместване на контактната мрежа и уличното осветление в обхвата на кръговото кръстовище. По южния му тротоар ще премине и трасето на велоалеята на кръговото кръстовище.кръстовище 1

Още новини