Начало Новини Актуално Новите сгради в Европейския съюз - задължително със слънчеви панели, трябва да произвеждат толкова енергия, колкото конс

Новите сгради в Европейския съюз - задължително със слънчеви панели, трябва да произвеждат толкова енергия, колкото консумират

Актуално

Новите сгради в ЕС след 2019 г. трябва да произвеждат толкова енергия, колкото консумират, а съществуващите здания да въведат енергоефективни мерки, с които да станат почти нулеви емитенти на въглеродни емисии. Това предвижда окончателно приетата от ев-ропарламента директива за енергийната ефективност на сградния фонд.

Фактически заложените в документа цели новите сгради да задоволяват енергийните си нужди от възобновяеми източници може да се постигнат най-вече с инсталирането на слънчеви панели по покривите на новостроящите се сгради. За обществените сгради срокът да отговорят на тези изисквания е година по-кратък - началото на 2018 г.
Директивата е приета за пръв път през 2002 г. в изпълнение на ангажиментите на ЕС по Протокола от Киото, но много страни членки се провалиха в навременното й прилагане. Затова през ноември 2008 г. Европейската комисия предложи преразглеждането й, като целта бе използване на възможностите за поправка и подобряване на текстовете. Остава единствено формализирането на текстовете, което трябва да стане на провеждащата се в момента среща в Копенхаген. Европарла-ментаристите все пак не успяха в опита си да задължат правителствата да подобрят ефективността на всички съществуващи сгради. Съветът отхвърли предложението на ЕК и ЕП да отпадане изискването за налагане на минимални енергостандарти при основен ремонт на съществуваща сграда над 1000 кв. м. Пример за успех в такъв модел на енергийно производство и потребление е Италия, където 85% от домакинствата вече са оборудвани с интелигентни електромери, пише вестник Пари.
Страните членки ще трябва да разработят национални планове за стимулиране на собствениците на сгради да се възползват от възможността за инсталиране на интелигентни електромери, термопомпи и системи за отопление и охлаждане, използващи възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Друг елемент от директивата засяга продажбата или отдаването под наем на дадена сграда.
В този случай тя ще трябва да бъде съпроводена от сертификат за енергийното й потребление, съдържащ и препоръки за подобряване. Публичните сгради, които са посещавани често от обществеността, трябва да разполагат с такъв сертификат, когато са над 500 кв. м. 85% от домакинствата в Италия вече използват интелигентни електромери.

Още новини