Начало Новини Актуално Новите сгради с почти нулева енергийна консумация от 2020 г.

Новите сгради с почти нулева енергийна консумация от 2020 г.

Актуално

На 18 май депутатите приеха ново законодателство на ЕС за енергийна ефективност на сградите, което ще помогне на потребителите да намалят своите сметки, а на ЕС да постигне целта за намаляване с 20% на енергийната консумация до десет години. Строителните норми на държавите членки трябва да бъдат променени така, че от края на 2020 г. всички новопостроени сгради да отговарят на високи стандарти за енергийна ефективност.

Вече построените сгради трябва да бъдат подобрени, когато това е възможно, съобщиха от българската пресслужба на Европейския парламент. На сградите се пада 40% от общото енергийно потребление в ЕС, като същевременно те са най-големият източник на емисии. Поради това подобряването на техните енергийни характеристики ще подпомогне значително постигането на целите на ЕС за намаляване на емисиите от парникови газове.
Директивата определя правилата за енергийните характеристики на новите и вече построените сгради. Държавите членки трябва да предприемат мерки за постигането на тези изисквания при постигане на "равнища на оптимални разходи".

Високи стандарти за новите сгради от 2020 г.

Всички сгради, построени след края на 2020 г., ще трябва да отговарят на високи стандарти за енергийна ефективност и да бъдат захранвани до голяма степен от възобновяеми енергийни източници. Строителните проекти на обществените власти трябва да бъдат пионери в тази област и да отговарят на тези условия две години по-рано. Част от финансирането на тези промени ще дойде от бюджета на ЕС.

Подобряване на вече построени сгради

Където това е осъществимо, енергийните характеристики на вече съществуващите сгради трябва да бъдат подобрени при извършването на основен ремонт. При подобно обновяване на сградите, техните собственици ще бъдат насърчавани да инсталират "интелигентни" измервателни уреди и да подменят отоплителните, вентилационните и климатичните инсталации, както и тези за топла вода, с по-високо ефективни алтернативи (като термопомпи например). Ще бъдат въведени редовни инспекции на отоплителните и климатичните инсталации. Директивата беше приета от ЕП на 18 май като част законодателния пакет за енергийната ефективност.
Минималното общо въздействие от директивата за енергийната ефективност на сградите може да доведе до:
- икономия на енергия от 60-80 млн. тона нефтен еквивалент годишно до 2020 г., т.е. намаляване с 5-6 % на използваната от ЕС енергия към 2020 г;
- намаление на емисиите на CO2 със 160 до 210 млн. тона годишно до 2020 г., т.е. с 4-5% от общите емисии CO2 на ЕС през 2020 г.;
- 280 000 (до 450 000) потенциални нови работни места до 2020 г., основно в строителния сектор, както и във връзка с дейностите за издаване на енергийни сертификати, извършване на одити и инспекции на отоплителни и климатични инсталации.

Change IEE 2010

Още новини