Начало Новини Актуално Новите изисквания към строителните продукти бяха разяснени на семинар

Новите изисквания към строителните продукти бяха разяснени на семинар

Актуално

ЦИЕС Стара ЗагораКамарата на строителите в България - Областно представителство Стара Загора организира семинар съвместно с Центъра за изпитване и европейска сертификация ЕООД (ЦИЕС). Той се проведе в комплекс Зорница в Казанлък. Семинарът беше посветен на новите изисквания към строителните продукти във връзка с въвеждане на регламент № 305/2011 г. и отмяната на Директивата за строителни продукти 89/106/ЕЕС.

Лектори на семинара бяха представителите от дирекция Технически правила и норми на Министерството на регионалното ръзвитие и благоустройството инж. Кристина Цалова и инж. Таня Червенкова и управителят на ЦИЕС  инж. Благовеста Шинева. Присъстваха представители на строителни фирми от Стара Загора и Казанлък. Въпросите, които възникнаха, бяха обсъдени с лекторите по време на дискусията, провела се в края на семинара.

Поради голямия интерес от страна на фирмите от строителния бранш към новите изисквания на Регламент № 305/2011 г.  и към правилата за нанасяне на СЕ-маркировка, Бизнес школата при ЦИЕС ще организира информационен ден. Събитието ще има за цел да бъдат разяснени най-вече изискванията при съставяне на новите декларации за експлоатационни показатели и разликата от ЕО-декларацията. Предприемачите и представителите на фирмите ще могат да зададат въпроси и да получат компетентни отговори от оценителите на ЦИЕС по всички въпроси, касаещи директива Строителни продукти.

ТПП - Стара Загора - Общо събрание на членовете, 2013

ТПП - Стара Загора - Общо събрание на членовете, 2013

 

Още новини