Начало Новини Актуално Новини от Австрия, бизнес възможности, актуални и бъдещи събития представя новият брой на Австрийското посолство в Бълга

Новини от Австрия, бизнес възможности, актуални и бъдещи събития представя новият брой на Австрийското посолство в България

Актуално

новини от АвстрияИкономическият растеж в Австрия през 2019 се очаква да достигне едва 2% или по-малко. Това прогнозират местните научно-изследователски институти по икономика. За 2018 очакват растеж от 3 %. Безработицата ще продължи да намалява, дори по-бързо от очакваното. Най-голям риск при прогнозирането представляват Брекзит и международните търговски конфликти. През 2018 австрийската икономика е отбелязала значително по-висок растеж от средния за стра-ните от еврозоната. През 2019 се очаква темпото между страните да се изравни. Особена заплаха представлява ескалацията на търговския конфликт между САЩ и Китай, както и евентуални до-пълнителни мита в търговията между САЩ и Европа.

Австрийската конюнктура се поддържа от частното потребление, което от своя страна профитира от силното нарастване.

Австрия въвежда забрана за продажбата на найлонови торбички

От 1 януари 2020 г. Австрия въвежда забрана за продажбата на найлонови торбички в магазинната мрежа. Правителството обмисля също така да въведе забрана за използването на ПВЦ микрочас-тици при продуктите за козметика и почистване. Единственото изключение ще представляват тор-бичките произведени от напълно разграждащ се материал. 

Според австрийското министерство на околната среда тази мярка ще доведе до спестяването на 7000 тона отпадъци от найлонови торбички. Австрийските фирми, които произвеждат машини за пластмаси следва да се приспособят към новата ситуация. Някои от тях вече си сътрудничат с университети с цел разработването на нови ма-териали, които да се използват при производството на торбички.

Новият брой на бюлетина на Австрийското посолство в България ADVANTAGE AUSTRIA представя още новини, бизнес възможности, информация за актуални и бъдещи събития.

Още новини