Начало Новини Актуално Нови правила се въвеждат за детските градини в община Стара Загора

Нови правила се въвеждат за детските градини в община Стара Загора

Актуално
Детска градина

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров разписа новите правила за организиране дейността на детските градини в община Стара Загора. Срокът за подаване на заявление за прием на деца, навършващи 3 години в годината на приема за първа група, е в периода 1 - 20 март на съответната календарна година, е записано в условията и реда за приемане на децата.

Списъкът на приетите в детската градина деца се изнася на информационно табло до 20 април, съобщиха от пресцентъра на Общината. До 30 април родителите потвърждават писмено постъпването на децата в първа група. Директорите на детските градини до 15 май представят на хартиен носител и на електронния адрес на общинския отдел Образование, младежки дейности и спорт списък на приетите деца в първа група.

При липса на свободни места за съответната детска градина, отдел ОМДС предлага на родителите друга детска градина. Подготовката на децата на 5 и 6 години е задължителна, става ясно още от новите правила.

До 5 март родителите на 5 и 6-годишните деца заявяват писмено до директора желанието си децата им да бъдат записани в подготвителна група. Учебната година за задължителната подготвителна група започва на 15 септември и завършва на 31 май.

В срок до 15 март директорите на детските градини представят в отдел ОМДС списък на децата от подготвителните групи. Правилата за организиране дейността на детските градини в Община Стара Загора са публикувани на сайта на Общината.

Още новини