Начало Новини Актуално Нови правила на ЕС, с които се намалява бюрокрацията за гражданите, живеещи или работещи в друга държава членка

Нови правила на ЕС, с които се намалява бюрокрацията за гражданите, живеещи или работещи в друга държава членка

Актуално

ЕСОт 16 февруари 2019 г. се намаляват бюрократичните изисквания за гражданите, живеещи или работещи в друга държава от ЕС. Започнат да се прилагат нови правила, с които се намаляват разходите и формалностите за гражданите, живеещи извън родината. Понастоящем хората, които се преместват или живеят в друга държава от ЕС, трябва да заверяват издадените им официални документи (например удостоверение за раждане, брак или смърт), за да докажат, че те са автентични. Такъв е случаят с около 17 милиона граждани на ЕС.

С новия регламент ще отпадне необходимостта от такава заверка при представянето на официални документи, издадени в държава от ЕС, на органите на друга държава членка и няма да се налага да се преминава през свързаните с нея бюрократични процедури. Съгласно новите правила в много случаи от гражданите няма повече да се изисква да предоставят превод от заклет преводач/официален превод на официалните си документи. В същото време в регламента се предвиждат силни гаранции, за да се предотвратяват измамите. „Това е чудесна новина за гражданите, които живеят или искат да живеят в друга държава от ЕС“, заяви Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете.

„От утре вече няма да има скъпи и дълги бюрократични процедури за гражданите, които трябва да представят необходимия им официален документ, за да сключат брак или да започнат работа в страната, в която живеят. Това ще улесни всекидневния живот на хората, които живеят и работят в друга държава от ЕС, и ще им спести разходи.“

С новите правила ще се сложи край на редица бюрократични процедури:

 • официалните документи (например удостоверенията за раждане, брак или липса на съдебно минало), издадени в държава от ЕС, трябва да бъдат приемани като автентични от органите в останалите държави членки, без да е необходимо да имат заверка;
 • премахва се и задължението за гражданите да представят във всички случаи заверено копие и заверен превод на издадените им официални документи. За да се избегне нуждата от такъв превод, гражданите могат също да поискат многоезични стандартни удостоверения на всички езици на ЕС, които ще се прилагат към официалните документи за улеснение на превода;
 • в регламента са предвидени защитни мерки срещу измамите: ако получаващият документа орган има основателни съмнения за неговата автентичност, той ще може да направи проверка в издалия го орган в съответната друга държава от ЕС чрез съществуваща ИТ платформа — Информационната система за вътрешния пазар.

Регламентът се отнася единствено до автентичността на официалните документи, така че държавите членки ще продължат да прилагат своите национални правила относно признаването на съдържанието и действието на официалните документи, издадени в други държави от Съюза.

Контекст

Около 17 милиона граждани на ЕС живеят в държава от ЕС, различна от тяхната собствена. Около два милиона граждани на ЕС ежедневно пресичат границата, защото работят или учат в една държава, но живеят в друга.

Правилата бяха предложени от Европейската комисия през април 2013 г. след получените от гражданите мнения за наличието на дълги и тромави процедури. Правилата бяха приети през юни2016 г. Държавите членки разполагаха с две години и половина, за да се адаптират към новото опростяване.

Приложение

Регламентът обхваща официалните документи, с които се удостоверяват:

 • раждане
 • това, че лицето е живо;
 • смърт
 • име
 • брак, включително брачната дееспособност и семейното положение
 • развод, законна раздяла или унищожаване на брака
 • регистрирано партньорство, включително дееспособността за сключване на регистрирано партньорство и положението на регистрирано партньорство
 • прекратяване на регистрирано партньорство, законна раздяла или анулиране на регистрирано партньорство
 • произход
 • осиновяване
 • местоживеене и/или местопребиваване
 • националност
 • липса на съдебно минало и
 • правото на лицето да избира и да бъде избирано в общинските избори и в изборите за Европейски парламент.

С регламента се въвеждат многоезични стандартни удостоверения за улеснение на превода на официални документи, отнасящи се до:

 • раждане
 • това, че лицето е живо;
 • смърт
 • брак, включително брачната дееспособност и семейното положение
 • регистрирано партньорство, включително дееспособността за сключване на регистрирано партньорство и положението на регистрирано партньорство
 • постоянен адрес и/или място на пребиваване и
 • липса на съдебно минало.

Не всички стандартни удостоверения се издават във всички държави членки. Гражданите могат да проверят кои удостоверения се издават в тяхната страна от ЕС на портала за електронно правосъдие.

Публичните органи могат да изтеглят и използват удостоверенията от европейския портал за електронно правосъдие.

За повече информация:

Официални документи, включително многоезични удостоверения, на европейския портал заелектронно правосъдие

Регламент относно официалните документи

Още новини