Начало Новини Актуално Нови образци на данъчни декларации влизат в сила от 2013 г.

Нови образци на данъчни декларации влизат в сила от 2013 г.

Актуално

нови образци данъчни декларацииНови образци на данъчни декларации влизат в сила от 2013 г. Първата е Образец 8 по чл.9а от Кодекса за социално осигуряване и се подава при закупуване на осигурителен стаж. Целта е направеното плащане да покрие приоритетно задължението, формирано от нея. Декларацията се подава преди извършване на плащането.

Вторият нов формуляр е декларация Образец 9. Предназначена е за български граждани, които са подали заявление за завръщане в страната и искат да възстановят здравните си права на територията на България с еднократна вноска по чл.40а, ал.3 от Закона за здравното осигуряване. Те могат да заплатят 12 здравноосигурителни вноски върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се лица. Предвидена е възможност с подаването на заявление самоосигуряващите се лица да погасят първо здравните си вноски с приоритет пред други забавени плащания. И в двата случая на подадени декларации образци 8 и 9, срокът за плащане е датата на прием на съответната декларация.

От НАП напомнят, че има промяна и в декларация Образец 7, която се подава от лицата, които сами внасят здравноосигурителните си вноски. В нея е добавена и клетка за избор на размера на дохода, върху който ще се заплащат здравните вноски. Не е необходимо гражданите, които вече са подали декларация от този образец да подават нова. Ако не го направят се смята, че са избрали да се осигуряват върху минималния осигурителен доход.

Всички лица, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски, например трайно безработни, които не получават обезщетение от Бюрата по труда, не се осигуряват от държавата и др., и не са регистрирани като самоосигуряващи се, подават в териториалните структури на НАП по постоянен адрес декларация – Образец 7. Тя се подава в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване, само от лица, които не са осигурени на друго основание. Сумите се превеждат в хазната до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Тоест, здравната вноска за месец януари 2013 г. трябва да се внесе най-късно до 25 февруари 2013 г. Размерът на здравноосигурителната вноски и за тази година е поне 16,80 лева. Задължението по декларация Образец 7 спира да се начислява при настъпване на едно от обстоятелствата за лицето (подадена осигурителна декларация, регистриран трудов договор и други).

Повече информация по темата може да бъде получена на информационния телефон на НАП 0700 18 700, на цената на градски разговор.

Още новини