Начало Новини Актуално Нови мерки ще насърчават инвестициите в България

Нови мерки ще насърчават инвестициите в България

Актуално

нови мерки насърчаване инвестиции

Министерски съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите. Корекциите целят трайно преодоляване на спада в инвестиционната активност в страната. Те предвиждат въвеждане на допълнителни възможности за нарастване на вложенията в производства и услуги с висока добавена стойност и в нови високопроизводителни работни места.

Мерките са в съответствие с основните цели на стратегията Европа 2020 за интелигентен растеж и генериране на заетост. Първата част от промените са свързани с оптимизиране и децентрализация на процедурата по сертифициране на инвестиционните проекти. С решение на Съвета за децентрализация на държавното управление към Министерския съвет от 2010 г. се предвижда по-нататъшно увеличаване на правомощията на общините за провеждане на политиката за насърчаване на инвестициите. Въвежда се възможност кметът на общината, в която ще се осъществява инвестиционният проект, да издава общински сертификат за инвестиция клас В и да прилага насърчителни мерки от своята компетентност. Редът и условията за издаване на сертификата и за мерките ще се определят с наредби на общинските съвети. Предложението е съгласувано с Националното сдружение на общините, информираха от правителствената пресслужба.

Въвежда се нов критерий за сертифициране, свързан с броя на създадените нови работни места. Създава се възможност за сертифициране на проекти в сектора на услугите, в частност т. нар. аутсорсинг, при които размерът на инвестицията не е висок, но генерираната заетост е значима.
Въвежда се нова насърчителна мярка за частично възстановяване за определен период от време на направените от инвеститора задължителни осигурителни вноски за работници и служители, заели разкритите нови работни места. Редът и условията по прилагането на мярката ще бъдат уредени в правилника за прилагане на закона.

Създава се възможност за придобиване право на пребиваване в България на чужденци от трети страни във връзка с изпълнявани инвестиционни проекти в страната. Включени са и промени, даващи възможности за привилегирована натурализация на основание икономически заслуги. Конкретните икономически критерии, на които трябва да отговарят чужденците, ще се определят с подзаконови нормативни актове.

Промените в закона се базират на досегашната практика по прилагането на Закона за насърчаване на инвестициите като са взети под внимание и предложенията на инвеститорската общност и представителните бизнес организации, чуждестранни търговско-икономически камари и водещи икономисти. На проведените няколко дискусии МИЕТ получи подкрепа за провежданата политика и потвърждение за важните за инвеститорската общност насърчителни мерки.

Още новини