Начало Новини Актуално Нови европейски изисквания са въведени в две наредби

Нови европейски изисквания са въведени в две наредби

Актуално

европейски изисквания въведени две наредбиПравителството утвърди промени в Наредбата за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно Директива 2009/125/ЕО за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението, и в Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси.

Промените са свързани с въвеждане на нови разпоредби на европейското законодателство, съобщиха от пресслужбата.

С първата наредба се определят процедурите за оценяване на съответствието между продуктовите групи от енергопотреблението, а втората наредба съдържа изискванията към 4 продуктови групи (сушилни машини, комбинирани перални-сушилни машини, битови лампи и битови електрически фурни), свързани с прилагащите мерки на Директива 92/75/ЕИО.

През 2012 г. бяха утвърдени и публикувани в Официалния вестник на ЕС още няколко регламента към директивите – за климатизатори и вентилатори за разхлаждане, за водни помпи, за битови барабанни сушилни машини, за различни видове лампи и др.

Промените налагат наредбите да бъдат допълнени, за да се осигури прилагането на процедурите за оценяване на съответствието и към новите продуктови групи.

Още новини