Начало Новини Актуално Нови две измервателни станции ще следят качеството на атмосферния въздух в Стара Загора

Нови две измервателни станции ще следят качеството на атмосферния въздух в Стара Загора

Актуално

В Стара Загора се наблюдава ясна тенденция за намаляване на нивата на фините прахови частици (ФПЧ-10) в атмосферата и подобряване на качеството на атмосферния въздух. Това беше съобщено по време на проведената днес кръглата маса, посветена на качеството на атмосферния въздух.

През 2013 г. средна годишна концентрация на фините прахови частици е била 41,89 µg/m3 (микрограма на куб. метър), а през 2019 г. тя е намаляла до 22,94 µg/m3, което означава, че е спаднала два пъти, обясни пред присъстващите началникът на отдел Екология и гори в Община Стара Загора Маргарита Георгиева. Тя посочи, че от 2017 година до настоящия момент не е отчитано превишение на нормите на ФПЧ-10 от автоматичната измервателна станция Зеления клин, както като средногодишна концентрация, така и като брой превишения на средноденонощната норма.

Съгласно националното и европейско законодателство тези резултати са достатъчно основание да се приеме, че въздухът в Стара Загора е чист. Не е регистрирано превишаване на нивата и на серен диоксид от 2013 година до сега. От думите на Георгиева стана ясно, че още две нови измервателни станции ще следят нивата на замърсяване с ФПЧ-10 и ФПЧ-2,5 в Стара Загора. Те ще се намират в кв. Железник, ул. Иван Пашинов № 16 и на бул. Славянски №2. Станциите вече са поставени и се очаква да влязат в експлоатация съвсем скоро.

Община Стара Загора работи последователно и активно за подобряване качеството на атмосферния въздух, като е подменен изцяло автомобилният парк на градския транспорт, всички обществени сгради са газифицирани, обясни още Георгиева. Началникът на отдел Екология и гори допълни, че цялата пътна мрежа се мие почти целогодишно, когато атмосферните условия позволяват, което означава, че най-натоварените пътни артерии се мият по над 10 пъти годишно.

По време на кръглата маса беше представен напредъкът по интегриран проект Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух по Програма LIFE. Целта му е поетапно преминаване на домакинствата от отопление на дърва и/или въглища към алтернативно екологично отопление. Очакваното намаление на емисиите на ФПЧ-10 (фини прахови частици) от целевия брой домакинства е в размер на 15,6 тона годишно, разпределени съответно на 1,2 тона годишно от изпълнението на пилотното преминаване (общо 67 домакинства) към алтернативни форми за отопление на домакинствата и още 957 домакинства в основната фаза на проекта или намалени с още 14,4 тона годишно, даде подробности Божана Димитрова, старши експерт в отдел Екология и гори. От думите ѝ стана ясно, че всички критерии и документи, както и разяснения към тях, са достъпни в електронната страница на програмата - http://www.lifeipcleanair.eu/.

В рамките на проекта е извършено представително социологическо проучване на населението. По време на него над 1300 жители на областния град са оценили качеството на атмосферния въздух. Общо 16,8% от населението в Стара Загора се отоплява на дърва и въглища, което е сравнително нисък процент. От направения анализ повече от половината от анкетираните искат използването за отопление на дърва и въглища в градовете с проблеми с качеството на атмосферния въздух да бъде забранено.

Още новини