Начало Новини Актуално Новата селскостопанска политика на ЕС ще гарантира доставките на храни и защита на околната среда

Новата селскостопанска политика на ЕС ще гарантира доставките на храни и защита на околната среда

Актуално

нова селскостопанска политика гарантирани доставки хранаЗа да осигури стабилност в доставките на висококачествени храни за потребителите от ЕС и да гарантира същевременно по-добра защита на околната среда, новата селскостопанска политика на ЕС трябва да направи мерките за екологизиране задължителни, като гарантира гъвкавост в прилагането им, както и да осигури подкрепа за фермерите по отношение на пазарните предизвикателства.

Това гласи позицията на Парламента за преговори със страните членки, гласувана в сряда. Това ще бъде първата реформа на селскостопанската политика на ЕС, в която Парламентът ще участва като пълноправен съзаконодател, успоредно със Съвета, съобщиха от българската редакция на Европейския парламент.

Днес постигнахме точния баланс между сигурност на доставките и подобряване на защитата на околната среда. По този начин новата селскостопанска политика на ЕС ще може да предложи повече обществени блага на гражданите. Тя трябва да бъде по-малко бюрократична и по-справедлива за земеделските производители, за да ги улесни при справянето с кризисни ситуации. Това ще бъде нашата позиция при воденето на преговори за окончателния вид на законодателството с държавите членки, заяви председателят на комисията по земеделие Paolo De Castro (С&Д, Италия) след гласуването.

По-справедливо и прозрачно финансиране за работещите земеделските производители

Различията в нивата на финансиране от ЕС за земеделските производители от различни държави членки трябва да се намалят в по‑кратък от предложения от Европейската комисия срок. Земеделците не трябва да получават под 65% от средните плащания за ЕС.

Парламентът гласува също в полза на публикуването на имената на бенефициентите, получили финансиране от ЕС, и предложи списък на категории собственици на земя, като летища и спортни клубове, които трябва да бъдат автоматично изключени от финансиране от ЕС, освен ако не докажат, че земеделското производство не представлява значителен дял от доходите им. Държавите членки могат да разширяват този списък.

Повече пари за младите фермери и за дребните производители

Младите земеделски стопани трябва да получат 25% допълнителни плащания за максимум от 100 ха. Държавите членки могат да използват повече средства за подпомагане на малките земеделски производители.

По-малко за по-големите производители

Парламентът подкрепи планираното от Комисията ограничение за директните плащания за отделни стопанства на 300 000 евро, както и значителното намаляване на плащанията към тези, които получават повече от 150 000 евро. Тези правила няма да се прилага за кооперациите, които преразпределят плащания към своите членове.

Повече гъвкавост по отношение на екологизирането

Депутатите приеха, че 30% от националните бюджети за директни плащания трябва да бъдат зависими от задължителните мерки за екологизиране, но подчертаха, че тези мерки трябва да бъдат по-гъвкави и да се въведат постепенно. Три основни мерки — диверсификация на културите, поддържане на постоянни пасища и ливади и създаването на райони с екологичен фокус, трябва да бъдат запазени, но да се допускат и изключения, отчитащи например размера на стопанството.

Фермерите и кризисните ситуации

За да могат фермерите да се справят с нестабилността на пазара и за укрепване на тяхната позиция при договарянето на цените, техните организации трябва да притежават нови инструменти и да могат да договарят от името на членовете си цени на суровини, материали и доставки, заявиха депутатите. Тези правила не трябва да водят до образуване на картели, но силните организации на производителите ще позволят на земеделските стопани да се измъкнат от икономическата си зависимост и ще им гарантират приличен стандарт на живот, заяви докладчикът за организацията на пазарите Michel Dantin (ЕНП, Франция).

Това решение отразява желанията на европейските граждани за бъдещата селскостопанска политика на ЕС. Ние трябва да гарантираме запазването и насърчаването на икономиката на селските райони, както и съвместимостта между конкурентоспособността и защитата на околната среда. Това е най-добрия начин за използване на обществени средства за предоставяне на обществени блага за всички, заяви Luis Manuel Capoulas Santos (С&Д, Португалия), докладчик за директните плащания и развитието на селските райони.

Мляко, захар и вино

За да се гарантира, че изтичането на срока на квотите за мляко няма да доведе до сериозна криза в млечния сектор, депутатите предложиха помощ за минимум три месеца за производителите на мляко, които доброволно намалят производството си с най‑малко 5%. Предложенията за удължаване на млечни квоти, изтичащи през 2015 г., бяха отхвърлени от залата.

От друга страна, Европейският парламент наложи вето върху плановете квотите за захар да бъдат премахнати през 2015 г., така че производителите на цвекло да бъдат подготвени за либерализацията на сектора през 2020 година. Правата за засаждане на лозови масиви също следва да бъдат удължени поне до 2030 година.

По-малко бюрократичен контрол

Депутатите подчертаха необходимостта да се намали бюрокрацията и да се гарантира, че санкциите за нарушаване на правилата са пропорционални. Трябва да намалим времето, необходимо на фермерите за подготовка на документи. Държавите членки могат да създадат процедура за заявяване на интерес за земеделски помощи, която да обхваща период от няколко години, така че да не е нужно земеделските производители  да се регистрират всяка година, а единствено когато има промени, заяви Giovanni La Via (ЕНП, Италия), докладчик за финансирането, управлението и мониторинга.

Резултати от гласуването

Проектът за мандат за преговори с държавите членки относно бъдещите директни плащания беше одобрен с 427 гласа за, 224 против и 32 въздържал се.

Проектът за мандат за преговори с държавите членки относно бъдещите правила за развитие на селските райони беше одобрен с 556 гласа за, 95 против и 18 въздържал се.

Проектът за мандат за преговори с държавите членки за бъдещето на общата организация на пазара беше одобрен с 375 гласа  за, 277 против и 24 въздържал се.

Проектът за мандат за преговори с държавите членки относно правилата за финансиране, управление и наблюдение беше одобрен с 474 гласа за, 172 против и 23 въздържал се.

Следващи стъпки

Окончателният вариант на новата обща селскостопанската политика (ОСП) на ЕС ще бъде приет за първи път съвместно от Европейския парламент, земеделските министри на държавите членки и Европейската комисия, в рамките на тристранни преговори, които трябва да започнат в края на март - началото на април.

Още новини