Начало Новини Актуално Нова дирекция Сигурност разкриват в Мини Марица-изток

Нова дирекция Сигурност разкриват в Мини Марица-изток

Актуално

Нова дирекция "Сигурност" е създадена с решение на Съвета на директорите на "Мини Марица-изток" ЕАД от 27 януари за промяна на структурата на управление. В нея влизат три отдела, съобразно спецификата на функциите им.

Целта на промяната е създаване на по-добра организация за контрол и гарантиране на сигурността в дружеството като стратегически обект от национално значение. Дирекцията ще осъществява оперативен, методически и превантивен контрол. Тя поема и задачите по управление при кризи, охрана и сигурност на информацията, както и военновременното планиране, пише вестник Старозагорски новини.
Дъщерното дружество на Българския енергиен холдинг  "Мини Марица-изток" експлоатира най-крупното находище на лигнитни въглища у нас, ползва тежко минно оборудване, технологична и спомагателна механизация и има персонал от повече 7300 души. При тези мащабни параметри е необходима отлична координация за противодействие на злонамерени актове, които имат отношение към приоритетите и вътрешната сигурност на компанията. Това са мотивите, водещи до създаване на новата структура.
Дейността на дирекция "Сигурност" ще се осъществява от 310 души.

Още новини