Начало Новини Предстоящо Нова цена на водата е в сила от 1 януари в област Стара Загора

Нова цена на водата е в сила от 1 януари в област Стара Загора

Предстоящо

Нова, по-висока е цената на кубик вода в област Стара Загора от 1 януари. Тя е утвърдена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и е в размер на 5,03 лева с ДДС за кубичен метър (куб. м) при предоставяне на комплексна услуга. Това става известно от сайта на "Водоснабдяване и Канализация" (ВиК) ЕООД - Стара Загора.  

До края на 2023 г. кубик вода струваше 4,61 лв. с ДДС.

Посочената цена е комплексна и се състои от три компонента, посочват от дружеството. Това са доставяне на питейна вода на населението (физически и юридически лица) на цена от 3,23 лв./куб. м без ДДС; отвеждане на отпадъчни води - 0,33 лв./куб. м без ДДС и пречистване - 0,64 лв./куб. м без ДДС.

За промишлени и стопански потребители, според степента на замърсяване, цената за пречистване е в границите от 0,71 до 1,55 лв. за кубичен метър без ДДС. От дружеството допълват, че цената за услугата доставяне на вода от друг ВиК оператор (ВиК ЕООД - Сливен) е на цена от 1,07 лева без ДДС за кубик вода.

Абонатите, които не ползват и трите компонента, заплащат само ползваната от тях услуга.    

От данните за предоставяните услуги става известно, че се запазва стойността на таксата за откриване на партида с един водомер, която е 30 лева с ДДС. За откриване на партида за втори и следващ водомер в един имот цената е 12 лева с ДДС. 

В края на декември ВиК Стара Загора приключи мащабен инфраструктурен проект за "Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне №.BG16M1OP002-1.016-0013, който стартира в началото на 2022 година. По проекта бяха подменени над 41 км водопроводна мрежа и беше реконструирана близо 16 км от канализационната мрежа в град Стара Загора. Обособени бяха 14 водомерни зони в централните квартали на града, в които се измерва подадената и консумираната вода, и се следят дебит и налягане. Изградени са и два дъждовни колектора, чиято цел е разтоварване на канализацията и предпазването ѝ от препълване при интензивни дъждове.

Намаляването на загубите в разпределителната водопроводна мрежа ще доведе и до чувствително намаляване на инфилтрацията в канализационната мрежа, което от своя страна ще окаже благоприятно влияние върху пречистването на отпадъчните води на града и опазването на околната среда.

Източник: БТА

Още новини