Начало Новини Актуално Нов стратегически документ определя развитието на градовете

Нов стратегически документ определя развитието на градовете

Актуално
Димитър Динев Стара Загора

Един милион лева за разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие ще получи Община Стара Загора по Оперативна програма "Регионално развитие". Договорът с МРРБ подписа заместник-кметът проф. Димитър Динев. "Смисълът на документа е да се избегне хаотичността в градското развитие и да се набележат ясни приоритети и зони на развитие", обясни той.

Това е качествено нов стратегически документ не само за България, но и за Европа. След 2013 година ЕС ще отпуска финансиране само за обекти, които са включени в Интегрирания план.

"По един милион лева получават седемте най-големи общини в България, за да разработят Интегрирания си план за развитие. Пет процента от финансовия ресурс са собствен принос на общините в рамките на националното съфинансиране. Това означава, че до месец–два ние трябва да обявим тръжна процедура за този идеен проект и да започнем да търсим изпълнител", обясни проф. Димитър Динев. Предизвикателство пред Общинската администрация в момента е да разработи тръжната документация с изискванията за екипа, който ще спечели. Не е изключено за целта да се наеме фирма, но, така или иначе, сформирането на екип от демографи, урбанисти, преставители на бизнеса, туризма, културата, образованието и здравеопазването ще бъде сериозен проблем, смята проф. Димитър Динев. "Възможно е да се обърнем към фирма от чужбина, която да извършва мениджмънта на проекта, но хората, които изработват Интегрирания план, трябва да са наясно с особеностите и нуждите на града", поясни той. Докато Общият устройствен план решава проблемите с пространственото и териториалното развитие на града, интегрираният план предвижда и ресурсното обезпечаване на откроените приоритети. До септември 2012 г. три зони на въздействие трябва да бъдат идентифицирани и одобрени от Общинския съвет и МРРБ. Едва след това ще започне работа по детайлите. Първата зона е за социално въздействие и цели да се подобрят условията на живот в даден район от града. Втората касае обособяването на индустриална зона, а третата трябва да се фокусира върху определена зона за отдих.

"Това би могъл да бъде площадът пред операта, например", каза проф. Димитър Динев. Тези зони ще определят бъдещото развитие на града и затова преди окончателното му завършване Интегрираният план ще се подложи на обществено обсъждане. Своеобразната карта за развитие е важна и за бизнеса, чиито представители, решили да инвестират, ще знаят предварително в каква посока върви общината. След 2013 година местните власти ще могат да финансират само проекти, които са залегнали в документа. Интегрираните планове ще формулират дългосрочната визия за развитие на градовете до 2020 г. Общо 36 общини получиха средства, за да разработят интегрираните си планове за възстановяване и развитие. Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по тези договори е 21.2 млн. лева, от които 18 млн. лева са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие.

Информация: вестник Новината

Още новини