Начало Новини Актуално Нов съвет на директорите ще управлява Медийни системи - Стара Загора

Нов съвет на директорите ще управлява Медийни системи - Стара Загора

Актуално

Медийни системи АД - Стара Загора има нов борд на директорите, след като в първата седмица на новата година извънредно общо събрание на акционерите освободи от длъжност Младен Мутафчийски и Деница Мицайкова. На тяхно място са назначени Драгомир Ганев и Пламен Петков. Третият член в досегашния ръководен орган, който беше и негов председател - Димитър Георгиев, запазва поста си.

Акционерите на старозагорското дружество, което е най-големият производител на оптични дискове в България, определиха и размерите на възнагражденията на мениджърите. Те ще получават по 2000 лв. месечно, като заплатата на председателя на съвета на директорите ще бъде сбор от тази сума и определеното възнаграждение на изпълнителния директор на дружеството, е видно от протокола на събранието, отразяващ решенията.

Промяната на ръководството е свързана с промяна в собствеността на фирмата. През октомври м.г. 48% от дяловете на Медийни системи АД бяха продадени на Кристъл медия, фирма която се представлява от Драгомир Ганев. Сделката беше на стойност от близо 3,2 млн. лв., като дяловете бяха продадени от Северкооп – Гъмза Холдинг АД и дъщерното му дружество Перун АД. Очакванията са новите собственици да направят инвестиции в технологичното разширяване на завода за оптични дискове.

Общото събрание не прие предложените промени в устава на дружеството. Те бяха свързани единствено с начина на вземане на управленски решения от съвета на директорите.

Последният оповестен годишен счетоводен отчет на Медийни системи АД показва, че през 2008 г. фирмата има приходи от продажби за 13 млн. лв. и печалба след облагане с данъци от 600 хил. лв. 2009 г. обаче беше много тежка за дружеството, най-вече заради свитото потребление на продукцията и понижаването на цените на изделията, заради развитието на технологиите в световен мащаб. За първото полугодие на 2009 г. продажбите на Медийни системи паднаха до 3,3 млн. лв., което е с 47% спад спрямо същия период на предходната година. За 6-те месеца на м.г. дружеството оповести и загуба в размер на 475 хил. лв.

Като дружество, извършващо дейност от обществен интерес Медийни системи отговаря на два от трите законоустановени критерии съгласно последния годишен отчет (балансова стойност на активите - до 18 млн. лв., и нетни приходи от продажби - до 20 млн. лв.). Това дава възможност функциите на Одитен комитет да се осъществяват от съвета на директорите съгласно чл. 40ж, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗНФО.
Общото събрание прекрати мандата на действащия Одитен комитет и е освободило членовете му.

Още новини