Начало Новини Актуално Нов план превръща Старозагорските минерални бани в туристическа атракция

Нов план превръща Старозагорските минерални бани в туристическа атракция

Актуално
нов ПУП Старозагорски минерални бани

Областният управител Недялко Недялков проведе среща-консултация с гл. архитект на община Стара Загора Иван Кирчев и арх. Светлана Александрова – изпълнител на Подробния устройствен план (ПУП) на с. Старозагорски минерални бани. Целта на срещата е да се финализира дългоочаквания ПУП на курортното селище. С неговото изработване ще се даде възможност за трайно решаване на инвестиционните намерения на община Стара Загора, бизнеса и решаване проблемите по опазване на околната среда.

Новият план ще даде възможност за превръщането на Старозагорски минерални бани в едно от най-добрите и атрактивни места за отдих и възстановяване, съобщиха от пресцентъра на областна администрация.

Подробният устройствен план (План за регулация и План за застройка) на с. Старозагорски бани да бъде актуализиран до 10 декември, а на 17 декември да се проведе обществено обсъждане в община Стара Загора, предлагат експертите от общинска и областна администрация.

Коригираният Подробен устройствен план на с. Старозагорски минерални бани ще е съобразен с действащата в момента кадастрална карта и няма да допуска бъдещо презастрояване, ще се обособят зелените и паркови площи, терени за паркиране и изграждане на спортни съоръжения. Уличната мрежа и определени терени да бъдат предадени на община Стара Загора, която ще има ангажимент да ги поддържа и стопанисва по най-целесъобразен начин.

Към момента за селото функционира Подробен устройствен план от май 1993 година, който, според експерти, е остарял. Изготвянето на коригиран ПУП на с. Старозагорски минерални бани е възложен още през 2006 година, но все още не е приет от експертен съвет. Намеренията са той да бъде внесен за одобрение от експертен съвет веднага след общественото обсъждане през декември, след което приет и от Общински съвет - Стара Загора.

Още новини