Начало Новини Актуално Норвежкият финансов механизъм осигурява 12 млн. евро за иновации в зелената индустрия в България

Норвежкият финансов механизъм осигурява 12 млн. евро за иновации в зелената индустрия в България

Актуално
програма Иновации в зелената индустрия

На 10 декември 2012 г. от 13,00 часа в залата на Регионален исторически музей - Стара Загора ще бъде представена програмата Иновации в зелената индустрия. Тя e една от програмните области в рамките на Норвежкия финансов механизъм за периодa 2009 – 2014 г. Основните цели са намаляване на икономическите и социални различия в страните от Европейското икономическо пространство (EИП) и укрепване на двустранните отношения между Норвегия и страни бенефициенти.

Програмата Иновации в зелената индустрия в България има за цел да увеличи конкурентоспособността на българските предприятия чрез прилагане на зелени иновации, практики и технологии, съобщиха от Областния информационен център.

Допустими дейности са:

  • инвестиции в екологични технологии и процеси, обучение, изследователска и развойна дейност;
  • изграждане на капацитет в частния сектор по въпросите на околната среда;
  • дистанционно наблюдение на околната среда.

Изграденото партньорство между частни компании от Норвегия и България е задължително условие за засилване на сътрудничеството и обмяна на опит между български и норвежки институции и бизнес общности.

Държавната агенция Иновация Норвегия (Innovation Norway) администрира програмата като получава и оценява получените проектни предложения, подписва споразуменията за сключване на грантове, наблюдава проектите и докладва за тяхното изпълнение. Програмата се изпълнява в сътрудничество с Националното координационно звено за управление на Норвежкия финансов механизъм, дирекция Мониторинг на средствата от ЕС към Министерски съвет, както и с отрасловите министерства.

Повече информация за Норвежкия финансов механизъм. Повече информация за програмата Иновации в зелената индустрия.

Още новини