Начало Новини Актуално Норвегия иска българско вино, ще ни дава риба

Норвегия иска българско вино, ще ни дава риба

Актуално

Стара ЗагораНорвегия би била удовлетворена от увеличаване на стокооборота си с България, заяви днес посланикът на кралството Н. Пр. г-жа Тове Скарстейн по време на среща с министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов. Към момента определено се наблюдава тенденция на повишаване на обмена на стоки, в това число земеделски, бе посочено по време на срещата, но и двете страни изразиха готовност да се потърсят начини за увеличаване на търговията помежду им.

„Ние ще ви продаваме риба, а вие на нас – вино”, обобщи кратко посланик Скарстейн, с което и министър Найденов изрази съгласие, съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство.
Двете страни обсъдиха и теми, свързани с прилагането на Общата селскостопанска политика на ЕС. Въпреки, че Кралство Норвегия не е член на Евросъюза, на заседанията на земеделските министри и министрите по рибарство на ЕС често се поставят на разглеждане въпроси, свързани с улова на риба в Северно море, по които позицията на Норвегия като външна страна е от особено значение по отношение определянето на квотите за риболов в Атлантически океан. Посланик Скарстейн посочи, че страната й се старае да приема и спазва квотите по отношение на риболова там, а министър Найденов посочи в тази връзка, че България също има наложени квоти за улов на калкан в Черно море и търси подкрепа при определянето им на базата на научен подход.

Справка за търговията със селскостопански стоки между България и Норвегия
За периода 2006 - 2009 г. стокообменът със земеделски стоки между Република България и Норвегия бележи тенденция на нарастване. През 2006 г. общият размер на стокообмена със земеделски стоки е 2 353  хил. щ. д., а за изминалата 2009 г. се е увеличил до 3 752 хил. щ. д.
През последните четири години (2006, 2007, 2008 и 2009 г.) се отчита повишение на износа на земеделски продукти от България за Норвегия, в резултат на което страната ни формира положително търговско салдо.
По данни на НСИ, за предходната 2009 г., износът на български земеделски продукти за Норвегия е на стойност 2 212 хил. щ. д. Най-значителен в стойностно изражение е износа на: семена от слънчоглед, хлебарски и тестени изделия, препарати от видовете използвани за храна на животни и др.
Вносът на аграрни стоки от Норвегия за 2009 г. възлиза на 1 540 хил. щ. д. и се състои основно от риба и рибни продукти.

Още новини