Начало Новини Актуално Нона Караджова: Следващ компромис за Брикел няма да има

Нона Караджова: Следващ компромис за Брикел няма да има

Актуално
Нона Караджова

Брикел ще бъде изваден от експлоатация на два етапа. Възможно е предприятието да преустанови дейността си още преди края на зимата, казва министърът на околната среда и водите Нона Караджова. Брикел ще работи най-вече заради социалните заведения, които се отопляват чрез него - няколко училища, две детски градини и ясли, два старчески дома и една болница.

Решението ние много ясно. И преди това аз ясно изразих какъв е законът и какво трябва да се случи - с две последователни писма от август и септември РИОСВ отправи категорично искане към Брикел да изготви план за извеждане отексплоатация, но операторът отказа да изпълни това свое задължение.
Така че, на 10 ноември аз внесох доклад за разглеждане на оперативно заседание на МС с предложение МИЕТ ДА ОКАЖЕ ТЕХНИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ за прекратяване дейността на предприятието, а МВР да съдейства, според правомощията си, ако това не се случи доброволно. На това именно заседание моите колеги, министрите на икономиката и енергетиката, на труда и социалната политика и на образованието, изказаха съображения за поетапно извеждане на Брикел от експлоатация до април следващата година, тъй като анализите сочат, че ЗА ОТОПЛЕНИЕТО НА ГРАД ГЪЛЪБОВО ЗА МОМЕНТА НЯМА АЛТЕРНАТИВА. В Гълъбово, както знаете, има около 10 социални заведения, които се отопляват от Брикел - няколко училища, две детски градини и ясли, два старчески дома и една болница. Явно не можем да затворим училищата, това са деца.
Поради това МС реши Брикел да бъде изведен от експлоатация на два етапа. Министърът на икономиката и енергетиката ще изготви план за незабавно запечатване на четири от котлите (от общо 6 в централата) и това ще стане сега, в рамките на 1 - 2 седмици.

БРИКЕЛ ЩЕ РАБОТИ С МИНИМАЛНА МОЩНОСТ, КОЕТО ЗНАЧИ ЕДИН ИЛИ ДВА КОТЕЛА и то максимум до края на отоплителния сезон. За града е достатъчен и само 1 котел, но това са стари съоръжения и е нужна резервна мощност. Ако още преди това намерим решение - доколкото зная, има техническа възможност бързо да се монтира един котел от 3 мегавата на газ, който ще е достатъчен, Брикел ще преустанови дейност още преди края на зимата. Дотогава РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИЯТА ЩЕ БЪДЕ КОНТРОЛИРАНА ОТ РИ0СВ - СТАРА ЗАГОРА, с цел да бъдат ограничени до минимум вредните емисии във въздуха. От своя страна министърът на финансите ще отпусне целево средства от бюджета, за да се намери алтернатива за отоплението на града възможно най-бързо - ангажимент, който държавата изпълнява едва сега, а е трябвало още до края на 2007 г. икономическото министерство да намери решение за заместващи мощности. Това НЕ СЕ Е СЛУЧИЛО И ЗАТОВА СМЕ В ТАЗИ СИТУАЦИЯ.

Каквото се изискваше от мен, го направих. Аз като министър на околната среда си свърших работата открай докрай. И нито един министър в правителството няма колебание, че Брикел трябва да бъде затворен. Вече не преговаряме за никакви банкови гаранции за сероочистката, квотите за парникови емисии или евентуални глоби. Просто през пролетта приключваме.
Сега алтернатива за топлоснабдяването на град Гълъбово трябва да потърси кметът на града и да информира министъра на икономиката, енергетиката и туризма и министъра на финансите за възможните решения. Повтарям, че средствата за реализация на проект за топлофициране на града ще бъдат осигурени от държавния бюджет в съответствие с поетия през 2003 г. ангажимент от страна на правителството. Но следващ компромис няма да има. Не може да се разчита, че следващата зима този сценарий ще се повтори.
Така че, аз се обръщам към гражданите на Гълъбово с ясното послание, че оттук нататък отоплението на града зависи единствено и само от действията на техния кмет.

Позицията на Нона Караджова, министър на околната среда и водите, е публикувана във вестник Национална бизнес поща

Още новини