Начало Новини Актуално НОИ предлага нови електронни услуги

НОИ предлага нови електронни услуги

Актуално

НОИ нови електронни услугиНационалният осигурителен институт (НОИ) разширява списъка с електронни услуги, предлагани през интернет страницата на институцията. Към вече съществуващите е-услуги се прибавят три нови програмни продукта, насочени към различни групи потребители.

Всички осигурени лица вече могат по електронен път да подават заявление за издаване на удостоверение за получен доход от пенсия, добавка и за избран от тях период. За изпращането на заявлението се изисква електронен подпис или ЕГН и ПИК, издаден от НОИ. Условията за заплащане и получаване на удостоверението са описани в публикуваната инструкция. Услугата е достъпна тук.

На потребителите на осигурителна информация е предоставен достъп до две нови справочни услуги. Справка за представени в НОИ документи и изплатени обезщетения и помощи от ДОО дава възможност на осигурителите и самоосигуряващите се лица да получават детайлна информация за осигурените от тях лица. Чрез нея те лесно ще могат да следят етапите и състоянието, до което е достигнала обработката на документите, представени от тях в териториалните поделения на НОИ. Услугата е достъпна тук

Преизчисляване на стаж към трета категория труд е другата нова е-услуга от групата на справките. Тя е в помощ както на работодателите и служебните лица, преценяващи правото и изготвящи документите за пенсиониране, така и на самите осигурени лица. След въвеждане на продължителността на положения труд по съответните категории в години, месеци и дни, системата прави автоматично преизчисляване на данните според нормативните изисквания към трета категория труд. Услугата е достъпна тук.

Още новини