Начало Новини Актуално Нивото на азотния диоксид в Стара Загора остава високо на 23 декември

Нивото на азотния диоксид в Стара Загора остава високо на 23 декември

Актуално

През последните 12 часа, от 20:00 часа на 22 декември, нивата на замърсител азотен диоксид са под алармения праг, но продължават да са над средночасовата норма от 210 микрограма на кубичен метър. Продължават неблагоприятните метеорологични условия, водещи до задържане на замърсителя в приземния въздушен слой. Към 8:00 часа на 23 декември тенденцията е за задържане на повишени нива, съобщиха от пресцентъра на Регионалната инспекция по околната среда и водите.

РИОСВ – Стара Загора препоръчва да се спазват решенията на Областния Кризисен щаб и заповедта на Областния управител. Препоръчителните предпазни мерки, които следва да се вземат от засегнатото население е да не напускат жилищните или работните помещения като затворят плътно прозорците на стаите и избягват физическа дейност на открито. Чувствителните групи от населението са деца, възрастни и хора с астма и хронични белодробни заболявания.

азотни окиси

Областният управител на Стара Загора Йордан Николов - за причините за обгазяването и за мерките, които могат да бъдат предприети

 

Изпълняващият длъжността директор на РИОСВ - Стара Загора Красимир Костадинов - за ситуацията на 23 декември в Стара Загора и причините за обгазяването с азотни диоксиди

 

Прессъобщение от пресцентъра на Община Стара Загора


След регистрираното от Автоматична измервателна станция (АИС) Зеления клин в продължение  на три часа от 18 до 20 часа на 22 декември превишение на алармения праг на азотния диоксид в атмосферния въздух на гр. Стара Загора , през следващите часове нивата на този замърсител се понижиха.

Стойностите на азотния диоксид към 8 часа  на 23 декември са под нивото на алармения праг от 400 µg/m3, но са по-високи от средночасовата норма 210 µg/m3.

Към 9 часа беше регистрирано отново повишение на азотния  диоксид и неговота стойност достигна 429,31 µg/m3, но в следващите два часа нивото на показателя се понижи и се колебае в границите на 250 - 300 µg/m3.  Според експертите на РИОСВ Стара Загора причина за регистрираните повишения на азотния диоксид са неблагоприятните метеорологични условия (инверсионни процеси и безветрие), които възпрепятстват разсейването на емитираните от автомобилния транспорт и битовото отопление емисии на вредни вещества. За съжаление прогнозните метеорологични данни за близките часове не сочат бърза перспектива за разсейване на замърсителите в атмосферния въздух.

През целия  период на повишени нива на азотния диоксид в Стара Загора, автоматичните измервателни станции „Остра могила” и „Ръжена”, ситуирани в обсега на полигон Змейово не са отчели нито едно превишение на нито един от измерваните показатели. Нещо повече, нивата на всички измервани замърсители са значително по-ниски от пределно допустимите норми, което е категорично доказателство за липса на каквото и да е замърсяване на въздуха на Стара Загора от страна на полигона. Припомняме, че двете станции в селата Остра могила и Ръжена бяха инсталирани през 2007 год. с оглед идентифициране на евентуални емисии от полигон Змейово. Тези станции извършват контрол освен на основните атмосферни замърсители (азотен диоксид, серен диоксид и фини прахови частици ПМ10) и на някои специфични такива: фосген (COCl2), хлор (Cl2), хлороводород (НCl), циановодород (HCN) и киселинност (рН) на отмосферните валежи.

Чувствителни  групи от населението, които могат  да се повлияят неблагоприятно от възникналата обстановка са: деца (особено до 5 годишна  възраст), възрастни, хронично болни с респираторни заболявания и болни от астма.
Като превантивна  мярка се препоръчва да се следят съобщенията  на медиите и при регистриране на по-високи от алармения праг стойности  на азотния диоксид чувствителните групи от населението да не напускат жилищните или работните помещения, като затворят плътно прозорците на стаите; да се избягва физическа дейност на открито.

 

Още новини