Начало Новини Актуално Независим експерт срина лъжите за обгазяванията?

Независим експерт срина лъжите за обгазяванията?

Актуално

На 17 юли т.г. (събота) от 11 часа в залата на Куклен театър - Стара Загора, ще бъде представен "Анализ на качеството на атмосферния въздух в област Стара Загора за периода 2006-2009 г." на независимия експерт ст.н.с.II ст.инж.Добринка Лолова. Анализът беше подготвен по молба и със съдействие на областния управител Йордан Николов и активистите от Гражданска инициатива "За чист въздух".

"Анализът на данните показва, че промишлено-енергиен комплекс "Марица Изток" замърсява основно със серен диоксид атмосферния въздух на гр. Гълъбово и по-малко гр. Раднево и не замърсява град Стара Загора.
Средномесечните концентрации на азотен диоксид за периода януари - декември 2009 г. са най-високи през месеците ноември и декември в пункт "Зелен клин", по-ниски в РИОКОЗ и най-ниски в гр. Гълъбово.
Средногодишните стойности на азотен диоксид се увеличават през 2009 г. в сравнение с 2006 г., като по-високи са измерени на пункт "Зелен клин", а по-ниски - в РИОКОЗ. Пункт "Зелен клин" е разположен в паркова обстановка и не регистрира замърсяване от автотранспорта, докато пункт РИОКОЗ е в южната част на града, близо до главен път Стара Загора - Бургас и измерва замърсяването на въздуха от автотранспорта.
Концентрациите на азотен диоксид в атмосферния въздух на пункт "Зелен клин" са по-високи в сравнение с тези на пункт "Орлов мост" за един и същ период, което показва, че замърсяването в Стара Загора не се дължи на натоварен автомобилен трафик. Софийското поле е затворено, често се получават температурни инверсии и се наблюдава така наречения смог и прахова шапка, докато Стара Загора е град с широки и прави улици и много трудно се получават специфични метеорологични условия, характерни за София.

Най-високи стойности на азотен диоксид се регистрират в часовете от 00:00 до 07:00, което означава, че замърсяването на въздуха не се дължи на автотранспорта и специфични метеорологични условия, а на така наречените залпови изхвърляния в атмосферата.
Атмосферният въздух на град Стара Загора се замърсява с фини прахови частици РМ10, серен диоксид и азотен диоксид от военен полигон "Змейово" и Баритна мина."

Това са част от заключенията на анализа на ст.н.с. Лолова, пише вестник Старозагорски новини.

На публичното обсъждане в събота са поканени кметът на Община Стара Загора, кметове и кметски наместници от селата край военния полигон, окръжният прокурор, директорът на ОД на МВР, НПО-та, както и представители на работната група, направила анализ за азотните обгазявания на Стара Загора в края на миналата година и оперативен план за действие за подобряване качеството на атмосферния въздух. Тази работна група беше сформирана основно от представители на държавни институции, в това число и началникът на полигона, а заключенията й гласяха, че причина за наднормените стойности на азотния двуокис преди коледните и новогодишните празници са автомобилният транспорт, предприятията, работещи на газ, съчетани с инверсия в атмосферата. Ако авторите им се явят в Кукления театър на 17 юли, дискусията по анализа на доц.Лолова ще бъде повече от интересна.

Още новини