Начало Новини Актуално Неправителствени организации настояват в България да бъде приет закон за личната помощ

Неправителствени организации настояват в България да бъде приет закон за личната помощ

Актуално

3 декември е обявен от ООН за Международен ден на хората с увреждания, в който акцентът се поставя върху човешките права като държавни политики. Този ден е ден не толкова за празненства (защото хората с увреждания у нас нямат кой знае какви сериозни поводи за такива), колкото за привличане вниманието на обществеността към техните граждански и човешки права.

Пет правозащитни неправителствени организации, работещи в сферата на уврежданията у нас, са в кампания от 5 май 2009 г. – Европейския ден за протест на хората с увреждания. Кампанията цели приемането на закон за личната помощ. Изготвянето на този документ е вече факт. На 5 ноември по време на Похода на свободата в София той бе официално представен на г-жа Цецка Цачева, председател на българския парламент. Авторите на проектозакона са в интензивни отношения и чести срещи с представители на заинтересованите страни – Министерството на труда и социалната политика, политически партии, отделни депутати. Общата ни цел е предизвикването на обществен дебат за правото на хората с увреждания да живеят независим и пълноценен живот; конкретната ни цел е официалното обсъждане и гласуване на проектозакона в пленарна зала и въвеждането на механизма лична помощ, който да гарантира включването на хората с увреждания в обществения живот, се казва в съобщение до медиите, изпратено от организациите.

Философията на личната помощ е пряко свързана с гражданските и човешките права, тя разглежда човека с увреждане като независим, достоен и отговорен индивид, който може да взема решения за живота си и да участва активно и пълноценно в обществения живот. Тази кампания е изцяло в духа на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, според която: „лицата с увреждания трябва да имат достъп до голям брой домашни, жилищни и други обществени услуги, включително и до лична помощ, необходима за поддържане на живота и за включване в общността, и за предпазване от изолиране или сегрегация от общността” (чл. 19).

Един  от начините да се осигури обществен  и независим живот за хора с  увреждания е въвеждането на механизма личната помощ по силата на закон. Очакваният успех на кампанията ще доведе до реална социална промяна за хората с увреждания и може да послужи като добър пример и за други маргинализирани групи.    
В процеса  на една кампания от решаващо значение са медиите, техния интерес и тяхното  коректно и задълбочено поднасяне  на информацията. И на Международния ден на хората с увреждания ще разчитаме на вашето съдействие, за да достигне каузата ни до обществото. Събитията и участниците са навсякъде около нас, казват инициаторите на кампанията.

Лице за контакт е Галина Георгиева: тел. 983-25-15; 0886-40-79-19; e-mail: cil@cil.bg

Организации с техните представители, заставащи зад искането в България да бъде приет закон за личната помощ:

 • Капка Панайотова
  Център  за независим живот – София
 • Кольо Тодоров
  Сдружение „Достоен живот” – Бургас
 • Мария Гинева
  „Бъдеще за нашите деца” - Казанлък
 • Митко Николов
  Сдружение „Достоен живот” – Видин
 • Тоня Димитрова
  Сдружение „Ти избираш” – Стара Загора

 

Още новини