Начало Новини Актуално Немска фирма строи сероочистка в Брикел

Немска фирма строи сероочистка в Брикел

Актуално

Договор за доставка на основно работно и ключово оборудване и проект за сероочистваща инсталация за пречистване на димните газове, подписа гълъбовското дружество Брикел с немската компания Енвиросерв. Контрактът предвижда изработка на идеен проект, доставка на ключово оборудване за основните елементи на сероочистващата инсталация и работни проекти към тях, супервизия, настройка и подготовка на персонала.

Всички останали дейности по работното проектиране и изграждането на пречиствателното съоръжение ще бъдат поети от други фирми, съобщиха от Брикел. Сероочиствщата инстлация ще бъде монтирана на три от котлите в Брикел. Тя ще постига степен на очистване не по-ниска от 98%. Освен серен двуокис, пречиствателното съоръжение ще улавя и серен триокис.
Сероочистващата инстлация в Брикел ще е уникална за България. Подобни пречиствателни съоръжения са много разпостранени в Западна Европа. Стойността на договора между Брикел и немската Енвироусерв е фирмена тайна, но средствата за реализацията на проекта  са осигурени.
Фактическото изграждане на пречиствателното съоръжение в Брикел ще започне след като бъде готов идейният проект. Изготвянето му ще отнеме няколко месеца. Към момента между Брикел и Министерството на околната среда и водите тече кореспондеция във връзка с уведомлението за инвестиционни намерения.    

Още новини