Начало Новини Актуално Неделчо Атанасов, управител на Евриком: Младите и талантливи хора са двигател за икономиката

Неделчо Атанасов, управител на Евриком: Младите и талантливи хора са двигател за икономиката

Актуално

парафин свещи Неделчо Атанасов Евриком

Образователната система в България обучава все по-малко специалисти в природоматематическите и инженерните науки. Проблем е и това, че най-добрите остават в София или в чужбина, а предприятията в Стара Загора имат голяма нужда от кадри, казва Неделчо Атанасов, управител на предприятието за производство на парафини и свещи Евриком ЕООД.

- Г-н Атанасов, в миналия брой на НБП споменахте, че в Клуб на работодателя - Стара Загора общувате с интересни и полезни за обществото представители на бизнеса. Какво мислите за клуба като формация?

- Клубът на работодателя в Стара Загора е без аналог в България. Той е място, където дори конкуренти от даден бранш поддържат приятелски отношения, обменят положителни бизнес практики. Но най-важното - ПОСТОЯННА ТЕМА В КЛУБА Е КАКВО ДА НАПРАВИМ ЗА ГРАДА - сами или като предложения към общинската и държавната администрация. Това не е случайно - всички предприемачи в него са трайно свързани с града, вложили са изключителни усилия и средства (собствени и кредити) и затова са изключително заинтересовани от развитието на Стара Загора във всяко отношение - образователно, спортно, културно и т.н. За нас е и допълнително удовлетворение, че със своя труд, освен за своите семейства, допринасяме и за просперитета на града. Освен това, клубът дава възможност за обществена изява на всеки предприемач, възможност да натрупа опит при обсъждане и решаване на общественозначими въпроси. В този смисъл КЛУБЪТ СЛУЖИ КАТО БАНКА за КАДРИ за общински, партийни или държавни структури.

- По какъв начин формирате екипа на фирмата? Знам, че акцентирате на необходимостта от сътрудничество между бизнес и образование...

- В Евриком работим с конкурси за назначаване на служители от 2000 г., като оценката се формира 50% от образование, знания и опит на кандидатите и 50% от личностните им характеристики. ПОЛЗВАМЕ УСЛУГИТЕ НА ПСИХОЛОГ, който посредством психологически тестове и събеседване дава оценка по десетобалната система на личностни качества, имащи значение за конкретната длъжност. Стандартните при нас фактори за оценка са: порядъчност, интелигентност, инициативност, мотивация за длъжността, автономност, способност за взимане на решения, готовност за лично ангажиране, готовност за себеразвитие, позитивно мислене, комуникативност, доброжелателност. ЗА ПЪРВИТЕ ДВАМА КАНДИДАТИ, СЪБРАЛИ НАЙ-МНОГО ТОЧКИ, следват препоръки от бивши началници, колеги, учители и т.н. Така избираме например, началник склад или офис мениджър, докато, струва ми се, че за длъжности в общинската и държавната администрация критериите в момента са много по-ниски.

Радвам се, че най-после актуална тема е нарушената връзка бизнес - образование. Трябва да се преодолее определено НЕРАЗБИРАНЕ И ВИСОКОМЕРНО ОТНОШЕНИЕ И ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ. Ние например, от няколко месеца търсим химик с добър английски език и съответните личностни качества, но засега без успех. Определено образователната система обучава все по-малко специалисти в природоматематическите и инженерни науки, при това най-добрите остават в София или в чужбина.

- Вашето виждане какво да се направи, от кого и как, с какви действия да се възстанови връзката бизнес - образо8ание?

- Младите хора следват своите лични нагласи, а не потребностите на икономиката и свободните работни места. Затова интерес към природоматематическите науки трябва да се създава от най-ранна възраст. Четох за две фирми от София в сферата на електрониката и роботиката. Те първоначално са се насочили към ученици в последните гимназиални класове, но без никакъв успех. ЗАПОЧНАЛИ РАБОТА СУЧЕНИЦИ ОТ 5 - 6 КЛАС И В МОМЕНТА СА ПОСТИГНАЛИ ИСТИНСКИ ПРЕЛОМ. В крайна сметка се развиват тези сфери на икономиката, в които се насочват младите талантливи хора. През последните 10-15 години те се насочиха най- вече към сферата на услугите - маркетингови, финансови, логистични, туристически, и това е една от причините да заприличаме все повече на Гърция.

За да се развива промишлеността, е необходимо отличниците от средните училища да се насочат към инженерни специалности. Може би трябва да помислим за възстановяване под някаква форма на извънкласна работа НА БИВШАТА СТАНЦИЯТА НА МЛАДИТЕ ТЕХНИЦИ, ФИЗИЦИ, БИОЛОЗИ И ДР. Политиката и целта на общината и цялата общественост би трябвало да бъде Стара Загора да стане привлекателно място за младите високообразовани хора. Съществуването и развитието на всички фирми и организации с нестопанска цел, здравеопазване, култура, образование зависи до голяма степен от това. Времето за разпределение на специалисти с висше образование, което и досега оказва благотворно влияние на града, няма да се завърне. СЕГА ВИСОКООБРАЗОВАНИТЕ МЛАДИ ХОРА СА СВОБОДНИ И МОБИЛНИ и за да изберат Стара Загора за място за живеене, са необходими целенасочени усилия. Би могло да се изработи кратък план с възможни действия, например: анкета на какво държат най-вече младите високобразовани хора при избора на място за живеене (изключителна чистота в града, условия за спорт, дискотеки, достъпни детски ясли и градини, възможности за отлично образование на техните деца, ниска престъпност...), ХАРТА ЗА ГРИЖА КЪМ МЛАДИТЕ ВИСОКООБРАЗОВАНИ СЛУЖИТЕЛИ, към която да се придържат фирмите, магистърска програма по бизнес администрация на реномиран западен университет, рубрика на вестник Национална бизнес поща за млади високообразовани хора, реализирали се в Стара Загора, и т.н.

Подготвените млади специалисти са инвестиция в бъдещето на обществото ни и затова сме длъжни да намерим най-успешния модел за привличане, задържане и развитие на талантливите млади хора.

Неделчо Атанасов е роден на 21 юни 1954 г. Започва работа като инженер-настройчик от ДЗУ Стара Загора през 1979 г., сервизен представител към ВТО Изотимпекс в Белорусия 1984-1989 г., 1989-1991 г. организатор внос-износ в ТП Оп- тимагс в състава на ДЗУ. От 1991 г. стартира частна фирмена дейност - износ на резервни части за електрокари и мотокари до 1995 г., от 1996 г. - внос на парафин от Русия, Израел и др., от 2000 г. - допълнителна дейност - производство на парафи- нови свещи. Средният състав на работници и служители в Евриком е 100 души, приходите от продажби за 2011 г. са 8 млн. лв., от които 5,8 млн. от износ. Женен, с двама сина.

Интервю: вестник Национална бизнес поща

Още новини