Начало Новини Актуално Нарушения в експлоатацията на хидросъоръженията са установени в Старозагорска област

Нарушения в експлоатацията на хидросъоръженията са установени в Старозагорска област

Актуално

Не се спазват основните правила за безопасна експлоатация на хидротехническите съоръжения, съгласно Закона за водите и наредбата за техническа поддръжка и експлоатация. Това е заключението в анализа на областния управител на Стара Загора Йордан Николов, представен днес на заседание на Щаба за координация на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи.

Констатацията е вследствие на едномесечната проверка на експлоатационното състояние на потенциално опасните водни обекти (язовири, хвосто и шламохранилища, сгуроотвали и др.), както и проводимостта на речните корита и дерета на територията на област Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на областна администрация. Нарушени са редица правила за експлоатация като минимален свободен обем, липса на контролиращи длъжностни лица, не са почистени откосите на стените от растителност, липсват аварийни планове, аварийни групи, както и достатъчно материално-технически средства, необходими за провеждане на аварийни работи. В речните корита има прораснали дървета и храсти, както и свлечени земни маси. Голяма част от защитните диги се нуждаят от ремонт, а отводнителните системи в населените места са запълнени с нанос, е констатирала проверката. Част от мостовете на реките Марица, Тунджа и Гюрля се нуждаят от укрепителни работи.
В анализа на областния управител са описани и конкретни мерки, които трябва да бъдат предприети от общинските администрации, за подобряването на експлоатационното и техническо състояние на хидротехническите съоръжения.
Зам.-кметът на Раднево Георги Коев съобщи, че проверката на 10-те язовира на територията на общината е констатирала, че концесионерът е надградил преливниците на яз. Раднево. Назначената от областния управител Йордан Николов комисия, която е инспектирала съоръженията, е предписала преливникът да бъде съборен.
На днешното заседание на Щаба на областния управител за координация на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи  беше направен и преглед на подготовката за организиране на дейностите по недопускане на горски и полски пожари през лятото.
За 2009 г. Старозагорски регион е на 4-то място в страната по брой на пожари, като те са гасени с два пъти по-малко от необходимата техника, което бързо я амортизира, съобщи гл. инспектор Румен Тодоров, ВНД началник на Звено Пожарна безопасност и спасяване при ОД МВР – Стара Загора. Районът е на 20-то място по размер на щетите, нанесени от пожари. Със съдействието на областния управител Йордан Николов и дарителска кампания са осигурени средства за ремонт на автомобилите на пожарната служба. От няколко години климатът на Тракийската низина се е доближил до климата на Гърция – с продължителни летни засушавания. Подготовката за превенция на пожарите за летния сезон вече е започнала, съобщи Тодоров.
Средногодишно горските пожари на територията на Старозагорска област са 36, като тенденцията е да се увеличават, съобщи инж. Петър Заяков, директор на Регионалната дирекция по горите. Над половината от тях са от първа степен на опасност и са избухнали на територията на Чирпанска община. Тъй като 85 на сто от горските пожари са предизвикани от поземления фонд, се работи усилено за изграждане на 4-метрови ивици край горите. Тази година са отделени 200 000 лв. за изграждане на минерализовани ивици. Пожарите трябва да се потушават в първите 30 минути на възникването им, когато са приземни, каза още Заяков.
Необходимо е да се извършват медицински изследвания на всички лица, участвали в гасителни дейности, както е предвидено в Закона за защита при бедствия, подчерта Веселин Кузманов, началник на Областно управление Гражданска защита.

 

Още новини