Начало Новини Актуално Народното събрание прие Закона за туризма

Народното събрание прие Закона за туризма

Актуално

Народно събрание закон туризъмДепутатите гласуваха окончателния вариант на Закона за туризма. Документът бе внесен в парламента след многократно обсъждане с бранша и заинтересованите институции. Той въвежда редица стъпки за децентрализирано управление на сектора и интегриране на организациите в него. Нормативният акт ще помогне да се намали административната тежест за бизнеса и да се повиши защитата на потребителите на туристически услуги.

Текстът заменя безсрочната категоризация на туристическите обекти с 5-годишна, което ще повиши качеството на услугите в тях. Разширява се обхватът на обектите, подлежащи на категоризация, създават се и нови – апартаментни туристически комплекси, хостели, апартаменти за гости, съобщиха от пресцентъра на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Законът въвежда електронни услуги за подаване на заявления за регистрация и категоризация, за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност само по електронен път, за сключване на договори за организирано туристическо пътуване с обща цена и др.

Облекчени са режимите за регистрация за туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за категоризация на туристически обекти по отношение на изискваните документи. Отпадат регулаторните режими за категоризация на плажовете и ски пистите.

Нормативният акт създава основа за туристическо райониране на страната. Районите ще формират местни туристически продукти и ще осъществяват регионални маркетинг и реклама. Те ще покриват цялата територия на страната и ще бъдат съобразени с общинските административни граници. Със закона се разширяват правомощията на кметовете на общини като категоризиращи и контролни органи. Ще се формира и национална мрежа от туристически информационни центрове по единни стандарти.

Нов момент е и сертифицирането на услугите в балнео-, СПА и уелнес туризма. Въвеждат се правила за професиите екскурзовод, планински водач, ски инструктор. Вече има правна възможност и за създаване на нова наредба за организацията на детския и ученическия отдих и туризъм. Факт е и формулировката на понятието национален курорт.

Законът разширява функциите на Националния съвет по туризъм, което ще подобри координацията в управлението на отрасъла на национално ниво. В него ще се включват по-активно като членове представители на туристическия бранш.

Още новини