Начало Новини Актуално Наредбата за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с

Държавата ще покрива разходите за обучение на студенти, които имат сключен договор с българска компания

Актуално

Министерство на икономиката и индустрията изпрати до работодателските оргтанизации писмо относно Наредбата за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател. Съгласно писмото, заинтересованите фирми имат възможност да представят своите предложения за специалности за учебната 2023/2024 г., в които работодателите имат недостиг на квалифицирани кадри и същевременно проявяват интерес да инвестират в обучението им, съобразно цитираната Наредба.

При интерес работодателите могат да изпратят предложения за специалисти до 29 март т.г. на посочения адрес по-долу. В тази връзка, следва да попълните приложената справка с предложения за работодатели за 2023/2024 г. Същите ще бъдат обобщени и изпратени в Министерство на икономиката и индустрията.

Информираме ви, че всички работодатели, които са кандидатствали през миналата учебна година 2022/2023 г. и не са подписали договор със студенти в специалности, в които изпитват недостиг на кадри, ще бъдат включени автоматично в Списъка с предложения за работодатели през учебната 2023/2024 г. и не е необходимо да изпращат нови заявления. Моля, вижте приложената Справка с информация за кандидатствали работодатели за учебната 2022/2023 г.

Приложено ще намерите:

  • Справка с предложения за работодател за 2023/2024 г.;
  • Справка с информация за кандидатствали работодатели за 2022/2023 г.

За допълнителна информация и получаване на предложения: Маргарита Дамянова, тел. 02 8117 477, 8117 479, 0888 575 260; e-mail: m.damyanova@bcci.bg; mardor@bcci.bg.

Документи за сваляне

Още новини