Начало Новини Актуално Наредбата за подпомагане на животновъдите е пусната за публикуване към Държавен вестник

Наредбата за подпомагане на животновъдите е пусната за публикуване към Държавен вестник

Актуално

Очакваме всеки момент да излезе в Държавен вестник Наредбата за условията и реда за прилагане на специфичната мярка за подпомагане на пазара в сектора на млечните продукти, по която ще бъдат изплатени 3,6 млн. лв., гласувани от ЕК в края на месец декември. Това каза заместник-министърът на земеделието и храните д-р Цветан Димитров по време на проведеното в МЗХ днес заседание на Кризисния щаб по проблемите на млечното говедовъдство в България, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Наредбата беше съгласувана предварително по време на последното заседание на кризисния щаб, състоял се на 4 март 2010 г., без забележки от членовете. На 12 март 2010 г. Министерство на земеделието и храните е изпратило наредбата за публикуване и тя ще излезе на 23 март 2010 г.,  брой 23 ДВ. Средствата ще бъдат изплатени на производителите на краве мляко веднага след решението на УС на ДФ „Земеделие”.
Една от мерките за подобряване на млечния сектор беше искане, изпратено на 13 ноември 2009 г., на България до ЕК за включване на българските млечни продукти – сирене и кашкавал, като продукти, които подлежат на експортни субсидии. Днес, 18 март 2010 г. на Управителния комитет по обща организация на селскостопанските пазари към ЕК, е гласуван проект за регламент, който включва кашкавал от овче, козе или краве мляко, да бъде включен в тарифната номенклатура на ЕС.
На заседанието на кризисния щаб на 4 март 2010 г.  беше разгледана Наредбата за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища. Представена е в държавен вестник на 10 март и предстой нейното излизане на 19 март 2010 ., брой 22 на ДВ. 
На 9 март 2010 г. е изпратена за нотификация в ЕК държавна помощ „Инвестиции в земеделските стопанства за постигане на съответствие с изискванията за качество при производството и съхранението на сурово мляко”. Помощта представлява капиталова субсидия с интензитет 50 % от разходите по инвестиционните проекти. Инвестициите се реализират със собствени средства или чрез кредит, предоставен от ДФ „Земеделие”. Периодът за нотификация от ЕК е до два месеца. Общият бюджет на помощта е в размер на 60 млн. лв. Срокът на прилагане от датата на одобрение на ЕК е до 31 декември 2011 г. или до изчерпване на финансовия ресурс. Целта на новата държавна помощ е да се подпомогнат млечните ферми от втора и трета категория за постигане на минималните зоохигиенни и ветеринарно-санитарни изисквания до края на двугодишния период на дерогация, който България получи в края на 2009 г.
По отношение на помощта „де минимис” за подпомагане на млечния сектор беше изпратена в ЕК необходимата информация и се очаква нотификация от компетентните органи. Предварително в периода януари – февруари бяха проведени  три съвместни работни групи на МЗХ и браншовите организации, на които бяха уточнени конкретните параметри.
През месец февруари беше проведена и техническа среща на експерти от МЗХ и представители на ЕК за доуточняване на правната рамка. Общият размер на помощта е 20 млн. лв. за 2010 г.
Всички тези действия са извън вече обявените схеми за подпомагане чрез схемата за националните доплащания и мерките за специфично подпомагане, които бяха публикувани в Наредба № 2 от 11 февруари 2010 г. Както следва:
1. Схема за национални доплащания за говеда
2. Схема за национални доплащания за крави с бозаещи телета
3. Схема за национални доплащания за клане на говеда
4. Схема за национални доплащания  за овце майки и кози майки
5. Схема за поддържане на производството на краве мляко в икономически уязвими ферми
6. Схема за поддържане на производството в необлагодетелстваните райони
7. Схема за поддържане на производството в нитратно уязвимите зони

Още новини