Начало Новини Актуално Нарастването на социалните осигуровки с 3% ще увеличи дела на сивия сектор

Нарастването на социалните осигуровки с 3% ще увеличи дела на сивия сектор

Актуално
Стара Загора

Българска търговско-промишлена палата (БТПП) проведе експресно допитване до своите членове във връзка с промени в социалното осигуряване, анонсирани от Правителството на 6 октомври. Анкетирането се осъществи по електронен път до 4 000 члена на БТПП, 83 браншови организации и преките членове Палатата.

От пресцентъра на БТПП разпространиха резултатите от проучването.

Въпрос 1: Считате ли, че увеличаването на осигурителните вноски с 3 % ще доведе до положителен резултат от 250 млн лв., както бе обявено?
• 95,5% НЕ смятат, че увеличението ще доведе до положителен резултат;
• 4,5% смятат, че увеличението ще доведе до положителен резултат.

Въпрос 2: Какъв ще бъде ефектът от такава мярка според Вас ?

Отговорите на представителите на бизнеса са разпределени както следва: 
• събиране на 250 млн лв допълнително – 7%
• намаляване на заплатите – 44%
• намаляване на официалните заплати и увеличаване на сумите без отчет – 49%
• преминаване на фирмите от „сивия” в „светлия” сектор на икономиката – 4%
• преминаване на фирмите от „светлия” в „сивия” сектор – 62 %

Забележка : Процентът на отговори надвишава 100%, поради възможността от посочване на повече от един отговор.

Въпрос 3: Според Вас кои мерки биха довели до  реално повишаване на приходите в Държавния бюджет:

Разпределението на отговорите е както следва: 
• Повишаване на размера на вноските за здравния и пенсионния фонд, предимно за сметка на работодателите – 1%
• Приватизацията на държавните дялове в предприятията – 35%
• Приходи от концесии – 44%
• Продажба на емисии на вредни газове – 41%
• Засилване на качеството на работа на контролните органи – 59% 
• Съкращаване на администрацията – 76%

Въпрос 4: Съгласни ли сте да се увеличават средствата за обществено осигуряване без мерки за ефективно използване на тези средства (програма за реформи)?

• Няма нито един положтелен отговор на този въпрос! Всичките 68 представители на бизнеса не подкрепят твърдението.

Въпрос 5: Съгласни ли сте с вноските на 1,5 млн. души да се осигурява здравната помощ за още 4 млн. хора без социални осигуровки?

• 98,5% не подкрепят с вноските на 1,5 млн. души да се осигурява здравна помощ за хората, неплащащи осигуровки;
• само един от респондените приема така зададеното твърдение.

2. Изводи

Разбирайки проблемите в пенсионната система, 95,5 % от ръководителите на фирмите не подкрепят увеличаването на осигурителните вноски като решение. Статистиката в предишни проучвания отразява същата категоричност, а дори днес има още по-голяма подкрепа от страна на бизнеса:
• проучване м. август: 93% от представителните на бизнеса не подкрепят увеличаване на вноските
• проучване м. май (при три алтернативи): 82% подкрепят увеличаване на осигурителния стаж; 12 % от бизнеса предпочитат увеличаване на осигурителните вноски; 6% подкрепят увеличаване на някои данъци.

Такова решение само ще утежни бизнеса и гражданите, защото ефекти от него са ясни – увеличена безработица, нарастване на сивата икономика и спад в икономическия растеж.

Това твърдение се потвърждава и от отговорите на втория въпрос – най-голям е делът на тези (62% от анкетираните), които считат, че ефект от увеличаване на осигуровките е преминаване на много фирми в неформалната икономика.

Като ефективна мярка за реално повишаване на Държавния бюджет представителите на бизнеса посочват на съкръщаване на администрацията (76 % от анкетираните) и засилване на качеството на работа на контролните органи (59 % от анкетираните).
Интерсът към анкетирането е изключелно засилен, поради важността на обсъжданите промени, дори в момента продължава изпращането на отговори от представителите на бизнеса.

Още новини