Начало Новини Актуално НАПИ публикува обяви за възлагане на обществени поръчки за текущ ремонт и зимно поддържане на пътища

НАПИ публикува обяви за възлагане на обществени поръчки за текущ ремонт и зимно поддържане на пътища

Актуално
Национална агенция Пътна инфраструктура (НАПИ) обяви новите 22 процедури по ЗОП за възлагане на обществени поръчки за текущ ремонт и зимно поддържане на републиканските пътища. Търгове ще се проведат в 8 Областни пътни управления – Смолян, Благоевград, Пазарджик, Бургас, Стара Загора, Плевен, Велико Търново, Силистра.
Съгласно графика откритите процедури ще бъдат в периода 14.10.2009 г.  – 27.10.2009 г., съобщиха от агенцията. Списък на открити процедури по ЗОП за възлагане на обществени поръчки за текущ ремонт и зимно поддържане на РПМ ОПУ – Стара Загора:
1. Определяне на изпълнител на услуга във връзка с поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 139,280 км републикански пътища на територията на РПС Стара Загора, стопанисвани от НАПИ – Областно пътно управление – Стара Загора, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата. Отваряне на офертите на участниците – в сградата на ОПУ Стара Загора на 15.10.2009 г. от 12 ч.
2. Определяне на изпълнител на услуга във връзка с поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 171,780 км републикански пътища на територията на РПС Чирпан, стопанисвани от НАПИ – Областно пътно управление – Стара Загора, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата. Отваряне на офертите на участниците – в сградата на ОПУ Стара Загора на 16.10.2009 г. от 14 ч.
3. Определяне на изпълнител на услуга във връзка с поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 136,900 км републикански пътища на територията на РПС Гурково, стопанисвани
от НАПИ – Областно пътно управление – Стара Загора, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата. Отваряне на офертите на участниците – в сградата на ОПУ Стара Загора на 15.10.2009 г. от 16 ч.
4. Определяне на изпълнител на услуга във връзка с поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 138,600 км републикански пътища на територията на РПС Казанлък, стопанисвани от НАПИ – Областно пътно управление – Стара Загора, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата. Отваряне на офертите на участниците – в сградата на ОПУ Стара Загора на 16.10.2009 г. от 12 ч.

5. Определяне на изпълнител на услуга във връзка с поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 183,050 км републикански пътища на територията на РПС Раднево, стопанисвани от НАПИ – Областно пътно управление Стара Загора, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата. Отваряне на офертите на участниците – в сградата на ОПУ Стара Загора на 15.10.2009 г. от 14 ч.
Документацията за новите 22 процедури по ЗОП ще бъде публикувана на официалната електронна страница на агенцията.

Още новини