Начало Новини Актуално НАП започна засичането на данни за платените от работодатели суми и декларираните доходи от физически лица

НАП започна засичането на данни за платените от работодатели суми и декларираните доходи от физически лица

Актуално

Над 23 600 са декларациите за доходите на физическите лица от Стара Загора, подадени до края на кампанията 30 април 2010 г. Те са с 2900 по-малко в сравнение с 2009 г. Както всяка година най-много са приетите декларации на място в офисите на НАП в Стара Загора и Казанлък – 16 540 бр. По пощата с обратна разписка или входирани на място са 5 985 декларации.

Двойно повече в сравнение с миналата година са подадените декларации по интернет – 1078 броя, като задължените лица са се възползвали и от 5% отстъпка от данъка за довнасяне.
Паралелно с приемането на годишните данъчни декларации за доходите от началото на май НАП започна засичането на обявените данни от предишните две години със справките подадени от работодателите за изплатени суми на физически лица.

При обработката на декларациите най-често се натъкваме на непопълнени приложения за получени доходи, неподадени приложения за доходи от дейност като ЕТ, както и липса на справки за окончателния размер на осигурителния доход за 2009г. Всички лица допуснали грешки в декларациите си получават съобщения за доброволно отстраняване на пропуските в 14 дневен срок. Ако същите не се явят в законоустановения срок се съставя акт за административно нарушение и след проверка се начисляват допълнително установените задължения. Напомняме, че неподаването в срок на годишна данъчна декларация от физическо лице се санкционира с глоба до 500 лева. Ако посочените в декларацията данни са неверни и водят до освобождаването от данък или намаляването му, глобата е до 1000 лева.

От тази година в декларациите се попълват и получените и предоставени заеми. Предстои данните да бъдат анализирани и да се проверят не само физическите лица за произход на парите, но и фирмите на които са предоставяни заемите.
Наблюдаваме тенденция към повишаване броя на лицата декларирали доходи от наем. На 81 години е най-възрастния хазяин декларирал получените суми.

Още новини