Начало Новини Актуално НАП - Стара Загора започна събиране на невнесени осигуровки

НАП - Стара Загора започна събиране на невнесени осигуровки

Актуално
НАП - Стара Загора

Кампания по уточняване и събиране на просрочени осигурителни задължения започнаха инспекторите от Офиса на НАП в Стара Загора. Предприети са необходимите мерки за установяване на вида и стойността на задълженията на база подадените осигурителни декларации. След уточняване на сумите и съпоставката им с данните подавани с декларации образец 1 и 6, на некоректните клиенти ще бъдат изпратени покани за доброволно изпълнение.

Идентифицирани са 730 физически и юридически лица, които не са платили в срок осигуровки в размер на над 3 млн. лева, съобшиха от пресцентъра на агенцията. В момента се провеждат разговори с въпросните лица за уточяване на размера на дължимите вноски и възможностите за изплащането им. В случай, че задължените лица не се отзоват на поканите на публичните изпълнители, същите ще преминат към запори на банкови сметки, движимо и недвижимо имущество, запори на дялове и други. Във всеки един случай е по-добре клиентите да съдействат на публичните изпълнители и да договорят изплащането на задълженията си, дори и с налагането на обезпечителни мерки.

От НАП напомнят, че глобата за неподадени осигурителни декларации и невнесени в срок осигурителни задължения, от еднолични търговци и юридически лица е в размер от 500 до 5000 лева.

Действията на органите по приходите не са инцидентни  и целят навременно обслужване и събиране на просрочените задължения от некоректните клиенти.

Още новини